NYHETER | 20 feb 2020

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad
Foto: iStockhphoto

Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande är införandet av så kallade klimatdeklarationer vid nyproduktion.

Boverket har av regeringen fått i uppdrag att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.
Regeringen har för avsikt att genomföra lag- och förordningsförslaget om klimatdeklarationer för byggnader. Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla de som söker bygglov från samma datum. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.
Till en början ska det gälla endast bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar i flerbostadshus. Sedan är det tänkt att även installationsprodukter ska ingå, liksom ombyggnader. Boverkets uppdrag består av att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv enligt standard EN 15978, miljöprestanda för byggnader. Planen är att den ska finnas på plats i januari 2021, att utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft (planen är att den ska finnas på plats senast januari 2022) samt utveckla informations- och vägledningsunderlag.

Vidare ska Boverket ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan. Boverket lämnar rapport till regeringen med plan för utveckling av klimatdeklarationer i juni 2020.

Text: Mark Kretz

Publicerad 20 februari 2020

På nytt jobb

Per Löfström har utnämnts till chef för PE Teknik & arkitekturs affärsområde vvs-design.
Magnus Rundqvist har anställts som säljare i distrikt Syd hos Gebwell AB. Han kommer från Beulco.
 Mikael Wall har anställts som kalkyl- och säljansvarig hos Ventab Göteborg AB, Göteborg. Han kommer från IV Väst.
Anette Edsvik har anställts som säljare på Inventiair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.