renovering | 30 nov 2022

Klartecken för komplicerad museirenovering

Länsmuseet i Örebro har varit stängt sedan 2018 på grund av omfattande renoveringsbehov. Efter en lång och utdragen process beviljades bygglovet förra veckan och förhoppningen är att arbetet drar igång till våren.

Klartecken för komplicerad museirenovering
Länsmuseet i Örebro är mycket eftersatt och har varit stängt sedan 2018. Nu har bygglov beviljats och renovering av byggnaden planeras dra igång till våren. Foto: Örebro läns museum

Länsmuseibyggnaden i Slottsparken i Örebro uppfördes i början på 1960-talet och är ett byggnadsminne. Byggnaden har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren.

2018 tvingades museet stänga på grund av att bristerna var så pass omfattande att det inte längre var hälsosamt för vare sig personal eller besökare att vistas i lokalerna och sedan dess har museet hållit stängt. Från början var planen att byggstart skulle ske redan i slutet av 2018 och att museet skulle kunna öppna igen 2021 men så blev det inte. Byggnaden har visat sig vara betydligt mer komplicerad att bygga om än man trott och det är en av anledningarna till att projektet dragit ut på tiden.

– Det är ett stort besked och mycket glädjande” säger länsmuseets styrelseordförande Hans Karlsson (S). Det innebär en milstolpe på vägen mot ett nyöppnat länsmuseum som kommer att vara till gagn både för örebroarna, turisterna och hela länets invånare.

Det är ett omfattande renoveringsarbete som ska göras; många av de glaspartier och stora fönster som ger museibyggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård. Samtidigt vill fastighetsägaren, Region Örebro län, genomföra energisparande åtgärder som att installera nya värme- och belysningssystem, ventilationssystem och takfönster. Även entrén och brandlarm ingår i projektet.

Först nu, fyra år senare, har bygglovet beviljats och byggstarten är planerad till våren 2023. Serneke Sverige AB upphandlades för renoveringen i september i år.

 

Källa: Örebro läns museum

Publicerad 30 november 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.