Aktuellt projekt | 19 aug 2020

Klädsam försköning i Mölnlycke

Klädsam försköning i Mölnlycke
Så här kan den befintliga Bruksgatan på fabriksområdet bli när de tidigare små verkstadslokalerna inreds med butiker och kaféer.

Mölnlycke fabriksområde får ett parkeringshus med solceller som ett färgglatt lapptäcke – en blinkning till områdets långa historia inom textilindustrin.

Fastighetsbolaget Wallenstam utvecklar området. Just nu pågår produktionen av 424 av totalt 600 lägenheter i den gamla industrimiljön. Flerfamiljshusen får fasader i tegel och cortenstål, vilket är tänkt att anknyta till den mer än 100 år långa historien som fabriksområde.

Under andra hälften av 1800-talet och framåt blomstrade textilindustrin i Mölnlycke. En av de mer namnkunniga som arbetade i lokalerna var textilkonstnären Viola Gråsten, som var aktiv där 1957–73.

Det var för övrigt också industrialiseringen som gjorde att Mölnlycke blev en tätort. Innan dess bodde endast en familj där.

Men nu byggs det alltså en ny stadsdel på den plats som lade grund för ortens tillväxt. Bostadshusen är nybyggen, men kring det som blir torget i den nya stadsdelen återanvänder Wallenstam mycket av de gamla industrilokalerna.

– Där finns en gammal, stenlagd gata. Längs den ligger småhus där det kan bli butiker, kaféer och liknande, säger Patrik Persson, teknisk direktör hos Wallenstam.

Men det mest iögonfallande, när man närmar sig området, blir ändå parkeringshuset, som får en fasad av semitransparenta solpaneler i glada färger.

– Vi har rivit en del av fabriksdelen, som var på 45 000 kvm. På den delen bygger vi parkeringshuset, som erbjuds till hyresgästerna. På totalt 18 325 kvm anläggs 538 parkeringsplatser, varav initialt tio med elbilsladdare, berättar Patrik Persson.

På fasaden monteras 1 500 paneler, som har en effekt på totalt 80 kW. Den beräknade årsproduktionen uppgår till 40 MWh. Solcellerna beräknas försörja cirka 15 procent av energibehovet för belysning och elbilsladdning.

– De semitransparenta solcellerna bidrar också till att hålla nere elanvändningen, eftersom de släpper in ljus i garaget. Med integrerade solceller får vi en byggteknisk och installationsteknisk lösning i samma produkt. Extra kul är att byggnaden får en fräck fasad, säger Patrik Persson.

– Jag vill lägga till att vi alltid utreder om det är aktuellt att sätta upp solceller när vi bygger nytt och har en agenda om solel i det befintliga beståndet. Sedan många år tillbaka äger vi vindkraftverk och är helt självförsörjande på egenproducerad el – det gäller både fastighetselen och hushållselen i alla nyproducerade hyresrätter.

I den stora fabriksbyggnaden, varav Wallenstam alltså rivit en del för parkeringshuset, finns också kontor, lager och lättare tillverkningsindustri, som företaget Essity, som bland annat producerar munskydd.

– När det gäller lokalerna moderniserade vi den delen för flera år sedan med värmeåtervinning i ventilationen, nya kylvärmepumpar och nytt styr- och reglersystem. Det blev en radikal minskning av energianvändningen med bortåt 40 procent, berättar Patrik Persson.

De första 123 hyreslägenheterna är inflyttningsklara kring nyår. De byggs för att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad silver. Produktionen av värme och varmvatten sker med värmepumpar, i kombination med fjärrvärme. Den specifika energi användningen är beräknad till 43 kWh/m², år Atemp.

I enlighet med aktuella trender satsar Wallenstam också på cykelparkeringsplatser samt krav på att hyresgästerna ska vara rökfria, såväl inom- som utomhus.

Parkeringsgaraget blir färdigt under 2021.

Text: Maria Åslund Illustration: Wallenstam

Publicerad 19 augusti 2020

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.