Kemikalier läcker ut från produkter i vår vardag

Emissioner och mjukgörare från vanliga produkter som vinylgolv och TV-skärmar överförs till inomhusluften. Det visas i en aktuell doktorsavhandling i Umeå.

Tomas Holmgren, kemiska institutionen, Umeå universitet,visar i  sin avhandling med titeln Emissioner av organiska ämnen från varor och produkter, att gamla vinylgolv läcker ungefär lika mycket mjukgörare som nya och att plasmaskärmar släpper ut mer kemikalier än LCD- och LED-skärmar beroende på att drifttemperaturen är högre. Resultaten försvaras vid Umeå universitet den 15 mars.

Många produkter och material innehåller organiska ämnen som inte är bundna till materialet och dessa kan överföras till den omgivande miljön. Flera av ämnena har hittats som föroreningar i inomhusluft och i den yttre miljön, exempelvis bromerade flamskyddsmedel, organiska fosforföreningar, ftalater och metylsiloxaner.

Tomas Holmgren har i sitt avhandlingsarbete gjort mätningar av utsläpp av kemikalier från vinylgolv, ett plastgolv som är ett av våra mest populära golvmaterial i Sverige, cement samt olika slags TV-skärmar. Dessa fallstudier valdes för att få en bredd av olika typer av vardagsnära produkter för människor såsom elektronik och byggmaterial.  Mätningar av utsläpp av två mjukgörare som gör material mjukt och böjligt, diisononyl-ftalat och diisononyl-cyklohexan-dikarboxylat, från olika vinylgolv visade att ytbehandling av materialet kan påverka hur mycket som läcker ut. Många vinylgolv består av flera skikt, med en extra ytbehandling med polyuretanlack som ger mindre utsläpp.

Läckage av mjukgörare och flamskyddsmedel (trifenylfosfat) från en LCD-TV visade sig vara tydligt kopplat till skärmens temperatur. Detta betyder att utsläppen var mycket högre för en påslagen TV och att skärmar baserade på LCD- eller LED-teknik släppte ut mindre mängd kemikalier än skärmar med plasmateknik då de senare har högre driftstemperatur.
TV-tittande är något som känns mycket angeläget för de flesta av oss att känna sig trygga med. Är mängderna hälsofarliga?

– Flamskyddsmedlet som läcker ut är i små mängder och det mesta fastnar i damm hemma så risken för människor borde vara liten. Mindre TV-tittande ger dock mindre utsläpp beroende på att temperaturen blir högre när TV:n är på säger Tomas Holmgren.

För att kunna bestämma hur mycket föroreningar som släpps ut från olika varor har Tomas Holmgren utvecklat en beräkningsmodell som tar hänsyn till material, kemikalieegenskaper och omgivande miljö. Modellen tillämpades på nationell skala tillsammans med försäljningsdata och visade att utsläppshastigheten av ftalater från vinylgolv är relativt konstant under ett golvs livslängd. Totalt beräknades 250 kg ftalater släppas ut år 2012.

Modellen visade även att valet av mjukgörare har en stor inverkan på den utsläppta mängden. Utsläppsberäkningar för TV-apparater och datorer visade att dessa släpper ut ungefär lika mycket trifenylfosfat, cirka två kilo per år. För att beräkna hur mycket som släpps ut på en nationell nivå är detaljerad information om sålda produkter eller material från försäljningsorganisationer mycket värdefulla. Vissa produkter har en stor variation i användning och innehåll. För många produkter saknas information om materialsammansättning och innehåll av kemikalietillsatser och hur dessa har förändrats över tiden.

  – Med bra data om användning, innehåll, materialegenskaper och kemikalieegenskaper så kan man göra goda förutsägningar om utsläpp till luft och vatten, säger Tomas Holmgren.

Läs hela eller delar av avhandlingen på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66363

Källa: Tomas Holmgren, kemiska institutionen vid Umeå universitet

Publicerad 12 mars 2013

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.