TEMA ENERGIEFFEKTIVISERING | 17 jun 2020

Kartläggningen ströp energinotan

Kartläggningen ströp energinotan
Under tre år deltog Bumax i Åshammar utanför Sandviken i forskningsprojektet om energianvändning med Högskolan i Gävle.

Under tre år hjälpte forskare vid Högskolan i Gävle cirka 50 små och medelstora företag i Gävleborg med energieffektivisering.

– Många av företagen minskade sin energianvändning ordentligt, säger Ida Johansson, som är doktorand i energisystem.

Just nu arbetar hon med att utvärdera projektet som pågick mellan 2015 och 2018, och som finansierades av EU, Region Gävleborg, Tillväxtverket och Högskolan i Gävle.

Ett av projektets mest centrala delar var bildandet av sex olika nätverk av företag.

– Nätverken fick konkret hjälp och råd av forskare och experter vid högskolan. Genom nätverken, återkommande träffar och studiebesök fick företagen dessutom möjlighet att byta erfarenhet och kunskap med varandra, istället för att arbeta med energifrågan enskilt på varje företag, säger Ida Johansson.

Hon berättar att de deltagande företagen fick besök av forskare och experter från Högskolan i Gävle.

– Företagen fick då bland annat beskriva för oss hur de arbetar, vilka rutiner de har och hur deras produktionsflöden ser ut. Vi räknade därefter på energibalansen och gjorde en energikartläggning innan vi efter en tid kom tillbaka med förslag på åtgärder som det var upp till företagen att genomföra om de ville, berättar Ida Johansson.

Vad var det för typ av åtgärder?

– Det varierade beroende på företag och verksamhet. Men det är tydligt att lokalvärme, ventilation och belysning ofta är lågt hängande frukter för små- och medelstora företag. Själva produktionsprocessen kan ofta vara mer komplex och svårare att åtgärda.

– I de intervjuer som jag har gjort med deltagarna är det flera som menar att projektet därutöver har genererat mervärden som inte direkt har med energibesparingar att göra, till exempel förbättrad image och arbetsmiljö. Dessutom har de knutit nya kontakter som de har nytta av. Det är sådant som det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på i kronor, men som ökar företagens konkurrenskraft.

I snitt minskade deltagande företag sin energianvändning med 16 procent.

Ett av företagen som deltog i forskningsprojektet är Bumax i Åshammar utanför Sandviken som tillverkar rostfria fästelement till bland annat ubåtar, oljeriggar, flygplan, satelliter och partikelacceleratorer. Bolaget, med cirka 60 anställda, är ett av Gästriklands största exportföretag.

– Energikartläggningen var väldigt viktig. Den gav oss möjlighet att räkna på besparingar och verkligen se vad olika anläggningar och maskiner använder. Den gav oss också en del aha-upplevelser, till exempel att belysningen står för en ganska stor del av vår elenergianvändning, säger Anders Sjölund, som är Bumax underhållschef.

– En annan positiv del av projektet var kontakten mellan de olika deltagande företagen. Vi besökte varandra, tittade på varandras processer ur energiperspektiv och gav varandra tips och idéer.

 
T.v. Ida Johansson. Foto: Privat T.h. Anders Sjölund Foto: Privat

Under det senaste dryga decenniet har Bumax lyckats halvera sin användning av energi och elektricitet.

– 2011 genomförde företaget en första energikartläggning. Den visade att det fanns mycket att göra och ledde till en rad åtgärder, berättar Anders Sjölund.

Bland annat ersattes äldre portar av snabbrullportar, vilket direkt fick stor effekt på värmeförbrukning. Dessutom byggdes lanterniner igen samtidigt som en del fönster byttes ut och dörrar isolerades.

– Vi justerade även värmeaggregatens tidsinställningar och bytte belysning i stora delar av fastigheten. Gammal kvicksilverbelysning ersattes av vad som då var moderna lysrör.

Genom att förändra en del av produktionsprocessen kunde ett äldre reningsverk tas ur bruk, vilket även det innebar energibesparingar.

Anders Sjölund säger att kontakten med högskolan var viktig, även om en del förändringar var på gång eller redan genomförda när samarbetet inleddes.

– Det var inte minst viktigt för att vi skulle hålla liv i den första förbättringsvågen. Forskarna hjälpte oss också med förslag på ytterligare åtgärder, till exempel att isolera taket, byta ut ytterligare belysning och se till att den är närvarostyrd samt införa tidsstyrning av vattencirkulation. Det är alla åtgärder som har haft effekt på vår energianvändning.

Text: Mikael Bergling Foto: Bumax

Publicerad 17 juni 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.