VVC | 25 aug 2015

Kartläggning avslöjar VVC-förluster

Förberedelser för individuell mätning kan paradoxalt nog leda till ökade VVC-förluster, berättar energikonsult Bengt Bergqvist, som kartlagt tolv flerbostadshus. Kartläggningen omfattade sex nybyggda och sex äldre fastigheter i Stockholms kranskommuner. De äldre husen var byggda mellan 1950- och 70-talen.

_DSC4185rev

Bengt Bergqvist hittade hus med VVC-förluster på nära 30 kWh/kvm,år. Foto: Privat

Vad visade mätningarna?

– Att värme- och varmvattensystemens (VVC) förluster varierar från två till nära 30 kWh per kvadratmeter och år i de nybyggda flerbostadshusen. Schablonvärdet vid nyproduktion brukar vara fyra kWh per kvadratmeter och år.

– Ofta ordnas bara ett rörschakt per trapphus, för att öka åtkomligheten vid individuell flödesmätning. Dragningarna ut till tappställena kan då bli så långa att det krävs även horisontell VVC, vilket paradoxalt nog leder till ökad energianvändning, säger Bengt Bergqvist, Energianalys AB.

Är det någon skillnad mellan nya och äldre hus?

– Trots sämre kulvertisolering i de äldre husen var det i många fall ”bättre förr”. Rörschakten förlades ofta i väggar mellan badrum, så att spillvärmen kom badrummen till godo. De horisontella ledningarna blev också kortare.

En annan anledning till att VVC-förlusterna blir stora i några av de nybyggda husen är att kraven på väntetid för varmvatten skärpts – från 30 till 10 sekunder, säger Bengt Bergqvist.

Vad kan man göra åt problemen?

– Det viktigaste är nog att samordningen mellan vvs-projektören och arkitekten fungerar, så att rörschakten dras nära badrum och kök, säger han.

Läs alla Bengt Bergqvists tips på sidan 52 i Energi & Miljö nr 12 2015. Du som är medlem i EMTF eller prenumerant på Energi & Miljö kan logga in och läsa artikeln i den blädderbara, digitala utgåvan av tidningen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 7-8/2015 sidan 12.

– Det viktigaste är nog att samordningen mellan vvs-projektören och arkitekten fungerar, så att rörschakten dras nära badrum och kök,

Publicerad 25 augusti 2015

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.