JURIDIKFRÅGAN | 7 feb

JURIDIKFRÅGAN: Vid vilken tidpunkt är entreprenaden färdig?

FRÅGA: När upphör en försening?

JURIDIKFRÅGAN: Vid vilken tidpunkt är entreprenaden färdig?
Krister Lindgren är advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

SVAR: Om inget vite är avtalat kan det i stället bli fråga om skadestånd för försening. Men till skillnad mot ett vite måste beställaren då visa en faktisk skada, och också att den skadan har varit orsakad av entreprenörens försening.

Det undviker beställaren med ett avtalat vite.

Men frågan som nu uppkommer är viktig inte minst för entreprenören: För vilken tidsperiod ska förseningsvite utgå?

Med utgångspunkt att parterna har avtalat om att någon av byggbranschens standardavtal ska gälla är färdigställandet som huvudregel kopplat till att entreprenaden blir godkänd vid en slutbesiktning.

Vid den tidpunkten blir entreprenaden i juridisk mening avlämnad och bland annat risken för objektet går över från entreprenören till beställaren.

Men färdigställandet blir inte sällan förskjutet och det kan bero på flera olika skäl. Det kan ha förekommit ÄTA-arbete eller hinder som påverkat tiden för färdigställandet eller så är entreprenören försenad av andra orsaker som entreprenören har att svara för.

Enligt min uppfattning upphör förseningen vid tidpunkten för när entreprenören har anmält entreprenaden färdigställd.

I det förra exemplet har entreprenören rätt till tidsförlängning och då föreligger ingen försening, men beror det på entreprenören eller omständigheter som entreprenören svarar för är det entreprenörens risk.

Om inte entreprenaden kan slutbesiktigas vid tid för avtalat färdigställande har entreprenören en skyldighet att anmäla att entreprenaden är färdigställd och entreprenören har en skyldighet att i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd.

Men när en färdiganmälan har skett ska entreprenaden slutbesiktigas utan dröjsmål. Det är dock vanligt förekommande att slutbesiktningen dröjer några eller flera veckor och entreprenaden kommer då att godkännas först ett antal veckor senare. Frågan som då kan uppstå är när förseningen upphör: Vid anmälan om färdigställande eller vid tiden för när slutbesiktningen ägde rum?

Enligt min uppfattning – som har stöd i praxis – upphör förseningen vid tidpunkten för när entreprenören har anmält entreprenaden färdigställd. Men det förutsätter sannolikt att inga arbeten efter det (i vart fall av mer omfattande slag) pågår fram till den faktiska slutbesiktningen, utan det måste vara klarlagt att entreprenaden också var färdigställd vid tiden för anmälan.

Om slutbesiktningen dröjer för att beställaren inte utan dröjsmål ser till att det hålls en slutbesiktning ska det inte gå ut över entreprenören med en vitessanktion.

Text: Krister Lindgren, advokat och partner på Hellström Advokatbyrå.

Publicerad 7 februari 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.