CENTRALEN | 25 jan 2018

Jernhusen och COWI miljöcertifierar Stockholms centralstation

Varje dag passerar över 200 000 besökare Stockholms centralstation. Sedan början av året är den 150 år gamla byggnaden inte bara en av de mest välbesökta och trafikerade platserna i Norden, dess utformning och drift har dessutom bedömts och certifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-Use.

Certifieringen är ett verktyg som används för att förbättra byggnadens hållbarhetsprestanda och sänka driftkostnaderna. Systemet är uppdelat i tre delar, den första bedömer byggnadens miljöprestanda, den andra delen utvärderar arbetet med drift och underhåll och del tre är ett verktyg för att mäta verksamhetens hållbarhetsarbete.

I projektet med Stockholms Centralstation har de två första delarna bedömts. Totalt finns nio olika områden, bl.a. ledning och styrning, energi, material samt hälsa och välbefinnande, som utvärderas genom att projektet besvarar ett antal frågor och sedan styrker sina svar med underlag som kan bestå av dokumentation från policys och rutiner använda i driften, ritningar över byggnadens utformning eller foton från platsbesök. Svaren och underlaget utgör ansökan om certifiering.

COWI:s roll i projektet har varit som BREEAM In-Use Assessor. Uppdraget omfattar att verifiera byggnadens hållbarhetsprestanda genom projektets ansökan. 

– Det har varit ett spännande och lärorikt projekt med en engagerad beställare. BREEAM In-Use har fungerat som ett strukturerat hjälpmedel för att utvärdera hållbarhetsparametrar och vi ser fram emot att arbeta vidare med systemet i framtida projekt, säger Johanna Millander, BREEAM In-Use Assessor på COWI.

En certifiering kan uppnå olika nivåer och Jernhusens byggnad Stockholms Centralstation har certifierats på nivå Very Good.

– Vi valde att testa BREEAM In-Use då vi tror att det är ett system som passar bra för den specifika typ av byggnad en centralstation är, men också för att vi både får ett kvitto på miljöprestandan på byggnaden samtidigt som vi kan se hur vi som förvaltande organisation kan förbättra oss i det kontinuerliga arbetet och i relationen till våra hyresgäster, säger Saga Jernberg, Hållbarhetsstrateg hos Jernhusen.

– Med olika specialister inblandade har COWI hjälpt oss att få projektet att flyta på bra. Nu har vi en bra grund för att fortsätta vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Saga. 

BREEAM In-Use är ett system för att kontinuerligt kunna arbeta med hållbarhetsfrågor och certifieringen ska följas upp årligen.

Publicerad 25 januari 2018

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.