Omställning | 15 jun 2022

Isover minskar klimatpåverkan genom att ställa om till biogas

Isover kommer under nästa år att ställa om energianvändningen i sin produktion från naturgas till biogas. Insatsen kommer att reducera de direkta utsläppen av växthusgaser med uppskattningsvis 45 procent och minskar kraftigt företagets beroende av fossil naturgas.

Isover minskar klimatpåverkan genom att ställa om till biogas
Redan 2023 ställer Isover om till 50 procent certifierad biogas med målet att byta ut all naturgas mot förnybar biogas i 2024. Illustration: Saint-Gobain Sweden AB

– Det är en viktig del i vår omställning mot fossilfrihet. Beslutet är också motiverat av Saint-Gobains övergripande vision: att vara ledande inom lätt och hållbart byggande samt vår färdplan för hållbarhet, berättar André Limon, vd Saint-Gobain Sweden AB.

André Limon, vd Saint-Gobain Sweden AB.

Saint-Gobain Sweden tog fram en övergripande färdplan mot hållbarhet förra året. Målet är att reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser med 40 procent senast 2030 jämfört med 2017 och att ha netto noll klimatutsläpp för Saint-Gobain Sweden till år 2045. Den stora satsningen på biogas som energikälla förväntas bidra till att dessa mål uppnås, troligen till och med tidigare än förväntat.

– Eftersom råvaran i huvudsak är materialåtervunnen är produktionen den mest energikrävande delen i av glasullens livscykel, och står för upp till 60 procent av dess klimatpåverkan. Isover blir genom satsningen på biogas en förebild i byggnadssektorn och visar att en omställning mot fossilfrihet är möjlig, säger Armina Nilsson, Sustainability Partner, Isover.

Armina Nilsson, Sustainability Partner, Isover.

I korthet innebär satsningen att Isover köper biogas godkänd enligt de europeiska certifieringssystemen REDcert EU, ISCC EU eller motsvarande. Gasen uppfyller fastställda hållbarhetskriterier så som att den inte får vara framställd från livsmedels- eller fodergrödor samt att den understiger de utsläpp som användningen av fossila bränslen hade gett, med minst 70 procent.

– Det är för att möta klimatutmaningarna och våra kunders krav som Saint-Gobain Sweden vill göra detta skifte. På sikt kommer även miljövarudeklarationerna, EPD:erna, att uppdateras och därmed visa lägre värden. Då kan våra kunder tillgodoräkna sig den lägre klimatpåverkan i sina klimatdeklarationer och livscykelanalyser, förklarar Armina Nilsson.

Källa: Saint-Gobain Sweden AB

Publicerad 15 juni 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.