Intresseorganisation för energisnåla fönster

EQ Fönster, Energi- och kvalitetsmärkta fönster, är en intresseorganisation som nu ser dagens ljus.

 

Organisationen har sina rötter i det projekt som Energimyndigheten initierade för energimärkning av fönster.

EQ Fönsters medlemmar är för närvarande 14 nordiska fönstertillverkare som representerar ca 85 % av den svenska fönstermarknaden. EQ Fönsters främsta uppgift är att energimärka och kvalitetssäkra fönster som uppfyller organisationens högt ställda krav.

Målet är att minska Sveriges energibehov och därmed bidra till en utsläppsminskning av växthusgaser Såväl regering som opposition har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent fram till år 2020. Ska detta mål uppnås måste utsläppen av växthusgaser angivet i koldioxidekvivalenter minska med ca 20 miljoner ton. Besparingspotentialen som ligger i byte av gamla fönster i vårt byggnadsbestånd motsvarar 15 terawattimmar per år och åtskilliga miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp. För att driva på denna process bildas nu organisationen EQ Fönster vars främsta uppgift blir att synliggöra energiförlusterna genom fönster samt öka kvalitetsmedvetenheten hos köpare av fönster.  Ordförande för EQ Fönster är energikonsult Diana Avasoo som var projektledare för energimärkningsprojektet åt Energimyndigheten.  – Uppemot 35 procent av energiförlusterna från en fastighet sker via fönstren, berättar Diana Avasoo, ordförande i EQ Fönster. För en genomsnittsvilla i Mälardalen handlar det om minst 3 200 kilowattimmar som kan sparas om äldre tvåglasfönster byts ut mot fönster med U-värde på 1,2 eller lägre. Detta innebär en besparing på ca 3 200 kronor om året. Och varje kWh vi förbrukar motsvarar ungefär 1 kilo extra koldioxidutsläpp, så visst finns det vinster att göra, både ekonomiska och miljömässiga. Med tydligt energimärkta fönster underlättas valet. Energimyndigheten identifierade i tidigt skede fönster som en orsak till hög energianvändning i byggnader och initierade därför år 2005 en frivillig energimärkning av fönster. 14 fönstertillverkare, varav några av de största i Norden, anslöt sig till projektet. När EQ Fönster nu bildas tar de över stafettpinnen från Energimyndigheten och fortsätter att energimärka fönster.  Från och med 2009 skall alla energimärkta fönster även kvalitetsmärkas. Kvalitetsmärket ges de fönster som ackrediterade, oberoende testinstitut testat gällande lufttäthet, regntäthet, manövrerbarhet samt andra egenskaper som bör krävas av fönster.    Källa: EQ Fönster

Publicerad 18 juni 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.