Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad bildad

34 deltagare från Bygg- och fastighetssektorn har bildat Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad. Totalt hade 52 anmält intresse till föreningens första möte.

 

Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad är en utveckling i förvaltandet av det klassningssystem som Bygga-bo-dialogen tagit fram tillsammans med Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Bic och forskare på KTH, Chalmers och Högskolan Gävle. Bildandet av en intresseföring har skett för att möjliggöra en fortsättning av Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem i och med att regeringen beslutat att inte finansiera Bygga-bo-dialogens sekretariat efter 2009.

Interimstyrelse och stadgar
Vid mötet i Stockholm den tredje maj som leddes av Bengt Wånggren, Fastighetsägarna Stockholm, fastställdes stadgar och interimsstyrelse valdes. Klas Johansson, Jernhusen, utsågs till ordförande. Målet med intresseföreningen är att vara öppen för de som är intresserade av klassningssystemet och inte bara för Bygga-bo-dialogens aktörer. Medlemskapet är kostnadsfritt. Mauritz Glaumann, Högskolan Gävle, som är en av forskarna och har varit med om att utveckla systemet förklarade dess fördelar i jämförelse med Leed och Breeam. Förutom att Miljöklassad Byggnad är enklare och billigare att använda samt anpassad för svenska förhållanden, sa Mauritz Glaumann att en annan fördel är att systemet är fokuserad på byggnaden genom tre huvudområden: energi, innemiljö och material. Viktningen av parametrarna är också annorlunda. Under framtagandet av systemet med Miljöklassad Byggnad har WSP gjort provklassningar för att få fram kostnader och tidsåtgång och kunnat bekräftat att både kostnad och tidsåtgång är lägre än för Leed och Breeam.

Bakgrund till klassningssystemet
Under flera år har Bygga-bo-dialogen arbetat med att ta fram ett miljöklassningssystem tillsammans med Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas och Bic som finansierat forskare från Högskolan i Gävle, KTH och Chalmers. Resulterat lanserade i april förra året och sedan dess har flera byggnader klassats. Systemet är byggt för svenska förhållanden, som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén i klassningen och går att använda för både nya och befintliga byggnader i princip oavsett storlek.

Intresseföreningens styrelse
Till interimsstyrelsens ledamöter valdes:
a. Linn Dahlberg, biträdande projektledare. Vattenfall Power Consultant AB
b. Patrizia Finessi, miljösamordnare, SABO
c. Klas Johansson, miljökoordinator, Jernhusen AB
d. Yogesh Kumar, miljöchef, Fastighetsägarna Stockholm
e. Marja Lundgren, arkitekt, White Arkitekter AB
f. Jerker Nyblom, miljösamordnare, Akademiska Hus Stockholm AB
g. Berth Olsson, vVD, Bengt Dahlgren AB

Till interimsstyrelsens suppleanter valdes:
h. Annika Magnusson, miljö- och kvalitetssamordnare, Bollnäs Fastigheter
i. Mauritz Glaumann, professor, Högskolan i Gävle och KTH
j. Bengt Jansson, miljösamordnare, Vasakronan

Till revisor valdes:
a. Kjell Berndtsson, energichef, Riksbyggen

Till valberedning valdes:
a. Lars B Bergman, konsult, LB-Hus
b. Johnny Åberg, informatör, Bygga-bo-dialogen

Källa: ByggaBoDialogen

Publicerad 16 juni 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.