Ledare | 5 jun 2019

Inte världsligt att rädda världen från läkemedelsrester

Inte världsligt att rädda världen från läkemedelsrester

Det händer mycket i vår värld. En del mindre bra. Och en hel del som är fantastiskt bra.

När detta skrivs står man i begrepp att inviga den fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening i Simrishamn. Det är förstås fantastiskt bra, om det fungerar som det ska. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt reningssystem; en innovativ exportprodukt som kan bidra till stor miljö nytta runt om i världen, enligt IVL. Det är alltså ingen världslig sak, som Karlsson på taket sa. Det är tvärtom en av världens viktigaste saker.

Viktigt att vi ser avloppsvattnet som en resurs istället för som avfall.

Utvecklingsprojektet i Simrishamn startade redan i slutet av 2014. Nu har man kommit så långt att merparten av det utgående vattnet från reningsverket i Simrishamn ska renas med flera olika reningstekniker. Efter det ska förhoppningsvis vattnet vara så rent att det ska kunna återföras i kretsloppet.

IVL konstaterar att det är viktigt att vi ser avloppsvattnet som en resurs istället för som avfall. Det är förstås bara att hålla med.

Tolv fullmatade sidor om energieffektivisering. Det är bland annat vad vi kan bjuda på i detta nummer. I reportaget ”Olika sparsätt inom industrin” på sidan 26 kan vi konstatera att det finns många olika vägar för industrin att spara energi. På företaget Mixum i Motala återvinns värme från kylmaskinerna och på företaget Ubab i Ulricehamn tas värme tillvara från färdiga betongelement.

Konsultföretaget Industriell Laststyrning (Indlast) har erfarenhet av cirka 600 energikartläggningar, bland annat hos Mixum och Ubab. Indlast understryker vikten av uppföljning när en energikartläggning gjorts. Hos de företag som Indlast följt upp har energianvändningen minskat med i genomsnitt 17 procent.

Då vi bläddrar vidare till ”Energianvändning – mest i dur” på sidan 34 kan vi läsa om tydliga energikrav, rättvis konkurrens i upphandlingen och nya byggnader som inte överskrider utlovad energianvändning. Det är Mora kommun som har provat den så kallade Durmetoden på två nybyggda boenden och ser stora fördelar.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 l peter.olofsson@energi-miljo.se

Publicerad 5 juni 2019

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.