AKTUELL FORSKNING | 6 apr 2020

Inte bara positivt med aktivitetsbaserat

Inte bara positivt med aktivitetsbaserat
Aktivitetsbaserade kontor minskar ytan och energianvändningen, men bidrar de till en hållbar social miljö? Cecilia Katzeff och Maria Håkansson har djupdykt i frågan.

Maria Håkansson och Cecilia Katzeff, Rise respektive KTH, har studerat aktivitetsbaserade kontor och konstaterar att strävan att spara energi inte alltid går hand i hand med socialt välmående och trivsel.

Grundtanken bakom aktivitetsbaserade kontor är att kontoren sällan är fullt bemannade och skrivbord står tomma. Därför finns ett utrymme att minska ytan och spara energi. De anställda har inga fasta arbetsplatser, utan medarbetarna cirkulerar och kan sitta samman när de jobbar i projekt.

Aktivitetsbaserade kontor förväntas minska energianvändningen, men är de hållbara ur alla aspekter?
– Det var precis den frågan vi ställde oss. Vi ville undersöka vilka krockar och synergier det finns mellan miljömässiga och sociala faktorer på aktivitetsbaserade kontor. Tidigare forskning från arbetslivshållet har inte alltid varit så positiv. Om man talar om hållbart kontor borde de uppfylla både miljömässiga och sociala mål.

Uppfylls dessa mål?
– Våra intervjuer och kartläggning av miljömålen på kontoren visar att införandet av aktivitetsbaserade kontor kan få både positiva och negativa konsekvenser. Allt beror på vems perspektiv man tar. – Man gör en miljövinst och ökar samtidigt kontaktytan mellan anställda. Å ena sidan är det positivt att oftare träffa medarbetare som man inte brukar prata med, å andra sidan kan det skapa ett tvång att vara social och orka nätverka i miljön som kan vara ganska intensiv och krävande. Till det kommer också störningsmoment av ljud och rörelse, när man inte har eget rum. Om medarbetare alltid vill sitta i den tysta zonen har man inte nått upp till målen. Det finns också en oro för att ergonomin ska bli lidande när man inte har sin egen arbetsplats.

Vilka kontor studerade ni?
– Dels tittade vi på Swedbanks huvudkontor där man suttit flera år i aktivitetsbaserad miljö, dels på Akademiska Hus med sitt nya aktivitetsbaserade kontor.

Kan aktivitetsbaserade kontor utformas på olika sätt och i så fall: Hur påverkar det den sociala miljön?
– Tanken är att de kan designas på olika sätt. Den tidigare forskningen trycker också på att det behövs en ordentlig behovsanalys av vilka aktiviteter kontoret ska stötta. En aktivitet för en del anställda kan vara att sitta på en och samma plats med koncentrationskrävande uppgifter, men det behovet kan hamna i skymundan när man vill att alla ska mötas.

Text: Maria Åslund Foto: Loove Broms

Publicerad 6 april 2020

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.