AKTUELL FORSKNING | 6 apr 2020

Inte bara positivt med aktivitetsbaserat

Inte bara positivt med aktivitetsbaserat
Aktivitetsbaserade kontor minskar ytan och energianvändningen, men bidrar de till en hållbar social miljö? Cecilia Katzeff och Maria Håkansson har djupdykt i frågan.

Maria Håkansson och Cecilia Katzeff, Rise respektive KTH, har studerat aktivitetsbaserade kontor och konstaterar att strävan att spara energi inte alltid går hand i hand med socialt välmående och trivsel.

Grundtanken bakom aktivitetsbaserade kontor är att kontoren sällan är fullt bemannade och skrivbord står tomma. Därför finns ett utrymme att minska ytan och spara energi. De anställda har inga fasta arbetsplatser, utan medarbetarna cirkulerar och kan sitta samman när de jobbar i projekt.

Aktivitetsbaserade kontor förväntas minska energianvändningen, men är de hållbara ur alla aspekter?
– Det var precis den frågan vi ställde oss. Vi ville undersöka vilka krockar och synergier det finns mellan miljömässiga och sociala faktorer på aktivitetsbaserade kontor. Tidigare forskning från arbetslivshållet har inte alltid varit så positiv. Om man talar om hållbart kontor borde de uppfylla både miljömässiga och sociala mål.

Uppfylls dessa mål?
– Våra intervjuer och kartläggning av miljömålen på kontoren visar att införandet av aktivitetsbaserade kontor kan få både positiva och negativa konsekvenser. Allt beror på vems perspektiv man tar. – Man gör en miljövinst och ökar samtidigt kontaktytan mellan anställda. Å ena sidan är det positivt att oftare träffa medarbetare som man inte brukar prata med, å andra sidan kan det skapa ett tvång att vara social och orka nätverka i miljön som kan vara ganska intensiv och krävande. Till det kommer också störningsmoment av ljud och rörelse, när man inte har eget rum. Om medarbetare alltid vill sitta i den tysta zonen har man inte nått upp till målen. Det finns också en oro för att ergonomin ska bli lidande när man inte har sin egen arbetsplats.

Vilka kontor studerade ni?
– Dels tittade vi på Swedbanks huvudkontor där man suttit flera år i aktivitetsbaserad miljö, dels på Akademiska Hus med sitt nya aktivitetsbaserade kontor.

Kan aktivitetsbaserade kontor utformas på olika sätt och i så fall: Hur påverkar det den sociala miljön?
– Tanken är att de kan designas på olika sätt. Den tidigare forskningen trycker också på att det behövs en ordentlig behovsanalys av vilka aktiviteter kontoret ska stötta. En aktivitet för en del anställda kan vara att sitta på en och samma plats med koncentrationskrävande uppgifter, men det behovet kan hamna i skymundan när man vill att alla ska mötas.

Text: Maria Åslund Foto: Loove Broms

Publicerad 6 april 2020

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.