Installationslaboratorium vid Chalmers

Installationslaboratoriet i form av en försökshall vid Chalmers i Göteborg har återinvigts av Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten.


Försökshallen på avdelningen för Installationsteknik används för att studera hur människor, tekniska system och komponenter fungerar i olika belastningssituationer. Målet är att utveckla lösningar som ger en god luftkvalitet och en god termisk komfort med ett lågt behov av köpt energi.
Efter en stor ombyggnad har försökshallen kompletterats med ett mötesrum där man kan styra luftens temperatur, fuktighet, partikelhalt, gaskoncentration, hastighet, ljudnivå m.m. samt rummets akustik och medelstrålningstemperatur.
Mötesrummet kan enkelt omvandlas till fyra kontorsmoduler med individuellt reglerbara luftflöden och temperaturer. Rummets första användning är att studera hur människor upplever termisk komfort och luftkvalitet i kombination med buller. Systemet är konstruerat för att vara tyst så buller alstras artificiellt i rummet med full kontroll över nivå och frekvensinnehåll.
Försökshallen försörjs med värme och kyla via flera nyinstallerade alternativ. Det går t.ex. att få komfortkyla via värmepumpar, från ett borrhålslager, via kyltorn eller direkt från kall uteluft. Konditionerad tilluft, med möjlighet till recirkulation och kvalificerad gas- och partikelrening, fås från ett central luftbehandlingsaggregat. För att testa olika styr- och optimeringsstrategier samt hålla ordning på alla nya alternativ finns ett avancerat, datoriserat styrsystem. Kvalificerade styrsystem blir nödvändiga i framtiden för att nå ett individanpassat inneklimat med riktigt lågt behov av köpt energi.
Per Fahlén, professor i Installationsteknik och föreståndare för Installationslaboratoriet vid Institutionen för Energi och Miljö:
– Experiment är en hörnsten inom all naturvetenskaplig och teknisk forskning och utbildning och den utveckling som varit är en katastrof för kvaliteten. För att samhällets önskemål om effektivisering av energianvändning ska bli verklighet krävs att vi ger dem som ska bli ingenjörer en ändamålsenlig utbildning. Vi har kämpat hårt för att kunna ha kvar vårt labb och med hjälp av stort stöd från industrin har vi nu lyckats få till en resurs som vi tror att vi kommer att få stor nytta av. Återinvigningen är ett avstamp för de projekt som ska bedrivas i labbet och ett tack till alla företag som stött oss på olika sätt.

Källa: Chalmers

Publicerad 12 oktober 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.