Installationslaboratorium vid Chalmers

Installationslaboratoriet i form av en försökshall vid Chalmers i Göteborg har återinvigts av Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten.


Försökshallen på avdelningen för Installationsteknik används för att studera hur människor, tekniska system och komponenter fungerar i olika belastningssituationer. Målet är att utveckla lösningar som ger en god luftkvalitet och en god termisk komfort med ett lågt behov av köpt energi.
Efter en stor ombyggnad har försökshallen kompletterats med ett mötesrum där man kan styra luftens temperatur, fuktighet, partikelhalt, gaskoncentration, hastighet, ljudnivå m.m. samt rummets akustik och medelstrålningstemperatur.
Mötesrummet kan enkelt omvandlas till fyra kontorsmoduler med individuellt reglerbara luftflöden och temperaturer. Rummets första användning är att studera hur människor upplever termisk komfort och luftkvalitet i kombination med buller. Systemet är konstruerat för att vara tyst så buller alstras artificiellt i rummet med full kontroll över nivå och frekvensinnehåll.
Försökshallen försörjs med värme och kyla via flera nyinstallerade alternativ. Det går t.ex. att få komfortkyla via värmepumpar, från ett borrhålslager, via kyltorn eller direkt från kall uteluft. Konditionerad tilluft, med möjlighet till recirkulation och kvalificerad gas- och partikelrening, fås från ett central luftbehandlingsaggregat. För att testa olika styr- och optimeringsstrategier samt hålla ordning på alla nya alternativ finns ett avancerat, datoriserat styrsystem. Kvalificerade styrsystem blir nödvändiga i framtiden för att nå ett individanpassat inneklimat med riktigt lågt behov av köpt energi.
Per Fahlén, professor i Installationsteknik och föreståndare för Installationslaboratoriet vid Institutionen för Energi och Miljö:
– Experiment är en hörnsten inom all naturvetenskaplig och teknisk forskning och utbildning och den utveckling som varit är en katastrof för kvaliteten. För att samhällets önskemål om effektivisering av energianvändning ska bli verklighet krävs att vi ger dem som ska bli ingenjörer en ändamålsenlig utbildning. Vi har kämpat hårt för att kunna ha kvar vårt labb och med hjälp av stort stöd från industrin har vi nu lyckats få till en resurs som vi tror att vi kommer att få stor nytta av. Återinvigningen är ett avstamp för de projekt som ska bedrivas i labbet och ett tack till alla företag som stött oss på olika sätt.

Källa: Chalmers

Publicerad 12 oktober 2009

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.