Innemiljöforskning kan missa mångmiljonbidrag

Hållbart samhällsbyggande har fått särskilda forskningsmedel i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Nu ska branschen definiera vilka områden som ska få ta del av pengarna. Frågan är om det blir några medel till innemiljöforskning.

– Hållbart samhällsbyggande är prio ett. Det sade Anna Ledin, Formas, vid ett frukostmöte arrangerat av IQ Samhällsbyggnad. Förutom Formas var Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova och Utbildningsdepartementet representerade. Från byggindustrin kom NCC. Formas, som är den statliga myndighet som ansvarar för forskning inom bland annat samhällsbyggnadsområdet, får 25 miljoner kronor extra 2013 om regeringens proposition antas av riksdagen. Sedan höjs anslaget för hållbar samhällsbyggnad stegvis för att 2016 landa på 100 miljoner kronor. Anna Ledin framhöll att det inte handlar om att sätta sprätt på pengarna fortast möjligt, kvaliteten måste värnas.
– Nu ska vi diskutera innehåll, former och samarbetspartners. Sedan kommer vi snabbt att dra igång det konkreta arbetet för de 25 miljonerna ska ju ut nästa år.

Miljonprogram och VA
I begreppet hållbart samhällsbyggande ingår bland annat miljonprogramsrenoveringen och försörjningssystem som vatten och avlopp. Anslagsnivån ska enligt propositionen öka stegvis så att den 2016 är 100 miljoner kronor till området. Förutom Formas har Energimyndigheten föreslagits få höjda anslag med 470 miljoner kronor per år när höjningen är fullt genomförd år 2016. Från Energimyndigheten kom Anita Aspegren, chef för avdelningen Främjande.  Hennes avdelning ansvarar bland annat för att ta fram mer fakta om NNE-hus, som Energi & Miljö rapporterade om i nr 10/12. För detta har myndigheten fått 120 miljoner kronor. Men på en direkt fråga om Energimyndigheten även kommer att studera innemiljöfrågor blev svaret en besvikelse för många av åhörarna:
– Det är inte mitt huvudområde att samverka med Formas om energi och innemiljö, men det finns andra som har det som sin uppgift, svarade Anita Aspegren.

Saknar innemiljöfrågor
Britta Permats, Svensk Ventilation, deltog i frukostmötet. Hon saknade tydliga satsningar på innemiljöforskning.
– Vi tycker inte att man har satsat på installationssektorn. Jag är glad att Anna Sander ställde frågan och nämnde innemiljö, men bortsett från det var det enda jag kunde se att Formas hade med ordet ”hälsa” på en bild. Och på frågan från Anna Sander fick vi inget svar, säger Britta Permats.
Anna Sander, vd för IQ Samhällsbyggnad, berättar att innemiljöforskningen ska rymmas i anslaget till Formas för hållbart samhällsbyggande. Hur mycket pengar som går till just forskning inom innemiljö och installationer hänger på branschen:
– Som Anna Ledin och Peter Honeth (statssekreterare Utbildningsdepartementet) sade så ska vi i näringslivet vara med och prioritera områden med forskning och kunskapsbehov. Det arbetet börjar nu och kommer att drivas både i våra utskott och i en öppen process.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 12

  • FAKTA: Regeringens satsningar på bygg-FoI
    Hållbart byggande ingår som en del i området hållbar samhällsbyggnad.
    Hållbar samhällsbyggnad får 25 miljoner kronor 2013, 40 miljoner kronor 2014, 50 miljoner kronor 2015 och från 2016 och framåt 100 miljoner kronor årligen till forskning, medel som fördelas av Formas.
    Därutöver finns möjlighet till forskningsmedel från Vinnova och Energimyndigheten, men de pengarna är inte öronmärkta till just hållbart byggande.
    Det finns också specialsatsningar, som de 120 miljoner kronor som föreslås gå till Energimyndigheten för forskning på NNE-byggnader.
Publicerad 13 november 2012

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.