INNEMILJÖ | 21 sep 2015

Inneklimat sällan till domstol

Problem med för kalla eller varma bostäder blir sällan fall för rättssystemet. Under de senaste 26 åren har bara tre fall drivits av Hyresgästföreningen.

Missnöje med inomhustemperaturen hör till de vanliga klagomålen i flerbostadshus. Ändå är det ovanligt att missnöjet går så långt som till rättsfall. I Hyresgästföreningens databas finns bara tre domar från de senaste 26 åren som handlar om för hög eller låg temperatur i bostäder.

– Jag blir lite förvånad över att inte hitta fler fall. Förklaringen är nog att det sällan behöver dras i domstol, eftersom hyresvärd och hyresgäst antagligen kommer överens om en ersättning genom förlikning, säger P-G Nyström, förbundsjurist hos Hyresgästföreningen.

Andra förklaringar kan vara att människor som är extra känsliga – äldre, sjuka och funktionshindrade – inte orkar gå till domstol. En domstolstvist blir också mer dyrbar än förhandling och överenskommelse med hyresvärden.

Inomhusklimat regleras främst av två olika regelverk: Miljöbalken och hyreslagen. Miljöbalken tolkas i ett allmänt råd från Folkhälsomyndigheten som säger att operativ temperatur inte får understiga 18 ºC eller 16 ºC på golvet. För känsliga personer är motsvarande temperaturer 20 ºC respektive 18 ºC.

Boverket rekommenderar en operativ temperatur på mellan 20 och 24 ºC. I Betsi- undersökningen 2011 visade statistiken att genomsnittet för innetemperatur i lägenheter och egna hem var 22 ºC. Många stora fastighetsägare har en praxis att erbjuda sina hyresgäster 20 till 21 ºC dagtid och 18 ºC nattetid.

För extra känsliga personer ska det finnas möjlighet att få en högre innetemperatur om hälsan kräver det. Det kan dock vara svårt att få igenom i praktiken (se Energi & Miljö nr 7-8/2015). Tekniskt är det ofta möjligt att justera innetemperaturen till olika nivåer i olika lägenheter, men det finns även andra hänsyn att ta.

– Det bästa är jämn temperatur i hela huset, annars kan hela värmekurvan behöva höjas. Om det sker i många hus ökar energianvändningen och det blir svårt att nå samhällsmålen att minska energianvändningen i bostadssektorn, säger Per Holm, energiexpert hos Sabo.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2015 sidan 9

Fakta

FAKTA: Tre domar om inneklimat

I Hyresgästföreningens databas finns bara tre domar från de senaste 26 åren om temperatur i bostäder. En av domarna gäller ett hus i Köping där innetemperaturen under en period i januari 1987 sjunkit till mellan 11 och 16 ºC i lägenheterna. Hyresgästerna fick nedsättning av hyran.

I den andra domen, från 1989, ålades en fastighetsägare i Stockholm att hålla innetemperaturen på minst 18 ºC dagtid och 16 ºC nattetid. I den tredje domen ger hovrätten för övre Norrland 1994 en hyresgäst rätt till ersättning för att temperaturen i lägenheten under en period överstigit 24 grader och lett till förstört bohag.

MG

 

FAKTA: Två lagar styr

Miljöbalken tolkas i ett allmänt råd från Folkhälsomyndigheten, FoHMFS 2014:17, som riktar sig till Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i kommunerna. Hyreslagen reglerar hyresvärdens skyldighet att se till att lägenheter inte är så bristfälliga att de ger skada på hälsa eller egendom. Brister kan leda till nedsättning av hyran.

– Reglerna är tydliga på det här området. Det är mer en fråga om bevisning och teknik, till exempel krävs noggranna mätningar av operativ temperatur. Om man kan visa att reglerna inte följts har man ofta ett väldigt starkt fall, säger P-G Nyström, förbundsjurist hos Hyresgästföreningen.

MG

Jag blir lite förvånad över att inte hitta fler fall. Förklaringen är nog att det sällan behöver dras i domstol, eftersom hyresvärd och hyresgäst antagligen kommer överens om en ersättning genom förlikning

Publicerad 21 september 2015

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.