Innegivare spar energi

Innegivare ökar möjligheten att styra innetemperaturen exakt. Det menar Hyresbostäder i Norrköping, som spar fjärrvärme genom styrningen. Även i Lund satsas på tekniken.

I bostadsområdet Ättetorp i Åby norr om Norrköping, har Hyresbostäder försett de 385 lägenheterna med temperaturmätare. En i varje lägenhet – i hallen – och de är uppkopplade med ett trådat system. Syftet har varit att kunna mäta inomhustemperaturen och justera reglerkurvorna så att lägenheterna verkligen har 21 grader.
– Vanligen har ju byggnader utomhusgivare på norrsidan, och sedan tillkommer ju annan värme, främst från spisar och solen. Men med givare i varje lägenhet har vi en helt annan koll på inomhustemperaturen, säger Lars Sandell, som är projektledare vid Hyresbostäder i Norrköping.
Ättetorpsområdet har också försetts med mätare för individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten, samt el. Men inte för värmen.
Förutom ökad komfort har målet varit att minska energianvändningen. Hyresbostäder har målet att minska energin per kvadratmeter med 30 procent till 2030.

Två års mätresultat
Mätningen har snart pågått i två år, och fjärrvärmeinköpen har sjunkit tydligt, visar de normalårskorrigerade siffrorna. Men statistiken är inte riktigt komplett ännu. När perioden april 2011 till mars 2012 jämförs med april 2012 till mars 2013 har mängden inköpt fjärrvärmeenergi minskat med tio procent. Lars Sandell tar perioden april till augusti 2011 i jämförelse med samma period 2013, då är minskningen 18 procent.
– Någonstans där emellan, cirka 13-15 procent, är väl sanningen, tror han.
Några andra energiåtgärder har inte gjorts. Skälet till energivinsterna är att man kunnat skruva ned en del övertemperaturer.
– När vi började installationerna hade en del lägenheter 24 till 25 grader, säger Lars Sandell.
– Nu har vi koll på vilken temperatur alla har. Om en hyresgäst felanmäler kan vi direkt se vilken temperatur de har. Vi behöver bara åka ut om de verkligen har fel temperatur.
– Ännu har inte alla lägenheter 21 grader, men vi har framför allt kapat topparna, i dag ligger de högsta på 23 grader. Jag tror vi kan komma lite längre med effektiviseringen.

Stegvis sänkning av temperaturen
Neddragningen tas stegvis, man sänker börvärdet lite i reglercentralen och följer upp genom att granska inomhustemperaturerna. Resultatet kan skilja en del mellan olika lägenheter, därför går man varsamt fram.
– Ibland får vi gå in hos hyresgäster för att få rätt temperatur, vi kan behöva justera flöden på radiatorerna, berättar Lars Sandell.
Bättre koll på temperaturerna har också lätt till färre felanmälningar från hyresgästerna.
Några egentliga nackdelar med inomhusgivare, ser inte Lars Sandell. Han konstaterar dock att man fått ytterligare ett tekniskt system, som förstås kan krångla.
Totalt har alla mätsystemen i Ättetorp kostat i genomsnitt 11 000 kronor per lägenhet. Med elmätningen borträknad, så ligger siffran på cirka 7 000 kronor för mätning av varmvatten och temperatur.
– Vi siktar på att det blir en payofftid på sju till tio år. Sedan räknar vi med att få byta alla mätare efter tio till femton år, men nästa installation blir lättare då vi har all installerad tråd kvar.
Han nämner att kostnaderna har hållits ner bland annat då Hyresbostäder sedan tidigare har IT-system för mätvärdesinsamling och debitering.

Utegivare vanligast
Reglering med inomhusgivare är inte särskilt utbrett, i jämförelse med utegivare. Men resultatet från Ättetorp är så pass lovande, att Hyresbostäder i en policy fastlagt att inomhusgivare ska installeras i nybyggen och vid renoveringar. Policyn inkluderar även mätning av varm- och kallvatten.

Vid Lunds Kommuns Fastighets AB LKF finns erfarenhet av inomhusgivare för styrning av framledningstemperaturen. Det har utvärderats vid Lunds tekniska högskola. Då granskade man 1 200 lägenheter som hade individuell mätning och debitering av värme (komfortvärme). Utvärderingen visade inte några energivinster, men väl ett jämnare inomhusklimat.
Gjorda erfarenheter hittills av inomhusgivare vid LKF, har fått dem att gå vidare:
– De är en stor hjälp för förvaltningen. I stora delar av vår nyproduktion har vi installerat referensgivare. De ger stabilt inomhusklimat och vi kan sätta lägre börvärden, kring 20 till 21 grader, utan att få klagomål, berättar Mats Olsson som är vs-tekniker vid LKF.
LKF siktar även på att äldre hus, som inte är lika täta, ska få inomhusgivare för att underlätta inreglering till en jämn inomhustemperatur, och så att man slipper mäta temperaturen på plats vid felanmälan.
Enda invändningen Mats Olsson har mot inomhusgivarna, är det höga priset på systemet och installationen. Han tror att det går att pressa, och att 1 000 kronor per lägenhet kan vara en rimlig kostnad. I dag är det betydligt dyrare.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 10/2013 sidan 34-35

 

  • FAKTA
    Det Cerbof-stödda projektet hos LKF i Lund granskade möjligheten att låta innetemperaturen styra värmeregleringen i flerbostadshus. Där har man också debiterat värmekostnader till hyresgästerna. Projektet heter ”Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning” och en rapport finns att ladda hem på www.cerbof.se

 

Publicerad 28 oktober 2013

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.