Ingen ändring för noll-energibyggnad

Nära-nollenergi (NNE) blir i Sverige det samma som gränsvärdet för energianvändning enligt gällande BBR.

Efter en het debatt gick riksdagen på regeringens linje vad gäller nära-nollenergibyggnader. Dagens gränsvärde för energianvändning kvarstår. En framtida skärpning ska utvecklas via en handlingsplan, som i princip går ut på att prova sig fram och lära mer innan beslut om gränsvärden tas.

År 2015 ska en ny definition av nära-nollenergi vara klar och därmed också nya riktlinjer för husbyggande.
Mot regeringens förslag stod ett antal motioner av vilka de flesta handlade om hårdare krav på energieffektivt byggande. Carina Olsson (S) menade till exempel att bristen på skärpning av regelverket måste ses som bakåtsträvande och att det hämmar utvecklingen i branschen.

Jan Lindholm (MP) skrädde inte heller orden:
– Hur inkompetent får en regering vara? Jag medger, fru talman, att det kanske är en väldigt hård formulering, men jag tycker att den är befogad.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 8/12 sid 10
 

Publicerad 21 augusti 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.