IEA tar fram internationell pelletshandbok

Hur man ska hantera partikelemissioner från pelletseldning och en ny handbok om pellets diskuterades vid ett möte inom International Energy Agencys arbetsgrupp för biobränslen.

Partikelreningsfrågorna när det gäller pelletseldning är jättestora i Tyskland och i övriga Europa, men knappast diskuterade i Sverige. Här fokuseras all diskussion på dubbdäck och bromsar.

Det konstaterar Claes Tullin, forskningschef vid enheten för Energi vid Sveriges Forsknings- och provningsinstitut, och ansvarig för biobränslefrågorna.Just partiklar och rening var också temat för den internationella konferens kring pellets som arrangerades i Kanada i november, med International Energy Agency (IEA) som arrangör.

– Kraven på låga partikelemissioner sätter tryck på teknikutveckling, i synnerhet när det gäller små förbränningsanläggningar. Stora anläggningar, kanske med en effekt på två megawatt och uppåt, klarar av investeringar i avancerade filteranläggningar, som elektostatfilter. Det handlar om att utveckla reningsteknik som är ekonomiskt hållbar för även mindre anläggningar.

Även om vi i Sverige gärna framhåller vår kunskap inom biobränsleområdet, menar han att det finns erfarenheter att inhämta från annat håll också, exempelvis hur man i Danmark eldar med halm eller tillämpar så kallad co-firing, alltså blandar samman olika bränslen för att få så låga utsläpp som möjlighet, exempelvis biobränslen med kol.

Vid mötet presenterades också ett utkast till en handbok om pellets, ”The Pellet Handbook – Production and Thermal utilisation of pellets”. Boken beräknas komma ut 2010.

Mark Kretz

Publicerad 7 januari 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.