IEA ger gott betyg åt svensk energipolitik

Regeringens satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet har gett resultat. Det konstaterar den internationella energiorganisationen (IEA) i sin utvärdering av svensk energipolitik de senaste fem åren.

IEA genomför regelbundet omfattande analyser av energipolitiken i varje medlemsland. Under ett besök på KTH i Stockholm idag lanserade IEA:s generaldirektör Maria van der Hoeven den första genomgripande internationella utvärderingen av svensk energipolitik på fem år.

– Att svensk energipolitik belyses av internationella experter öppnar upp för nya perspektiv och insikter. Det är glädjande att IEA:s rapport tydligt visar att Sverige under dessa år har tagit flera steg mot ett mer hållbart energisystem. Med Alliansens energiöverenskommelse har Sverige fått en långsiktig energipolitik med högt ställda klimat- och energimål. Den här rapporten är ett bevis på att detta också uppmärksammas i vår omvärld, säger Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister.

I årets rapport gör IEA en sammanfattning av den svenska energipolitiken område för område, en uppföljning av förra rapportens rekommendationer, samt presenterar ett antal nya rekommendationer till regeringen för hur uppsatta mål och visioner ska nås.

Slutsatser i IEA:s rapport:

  • Sverige har fått en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning
  • Sverige har genomfört stora satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet
  • Sverige har åstadkommit en kostnadseffektiv utbyggnad av den förnybara energin genom det gröna elcertifikatssystemet
  • Sverige har ambitiösa och långsiktiga mål för att minska koldioxidutsläppen och öka den förnybara energin
  • Sverige har, tillsammans med sina nordiska grannar, fortsatt integrationen av elmarknaden
    IEA:s rekommendationer för framtiden:

Tydliga satsningar krävs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflottan till år 2030. Reformerna för att stärka de enskilda konsumenterna på elmarknaden bör fortsätta.
Håll fast vid de höjda anslagen till energiforskning. Viktigt att genomföra reformer som tar ett helhetsgrepp på en mer effektiv energianvändning i hela energisystemet.
Lämna tydliga besked i god tid inför 2020 om kvotnivåerna i det gröna elcertifikatsystemet.
Hela rapporten kan hämtas på www.iea.org

Källa: Regeringen

 

Publicerad 5 februari 2013

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.