Icke certifierad vann upphandling

Betyg och intyg kan ersätta en certifiering för ventilationsrengöring. Det säger en dom gällande kommunal upphandling.

Betyder kunskaper och påföljande certifiering ingenting?
Det frågar sig Sven Magnäs, Riksförbundet Svensk Ventilationsrengörare efter att tre medlemar förlorat en kommunal upphandling om
entilationsrengöring till ett icke-certifierat företag.

Bakgrunden i korthet är att kommunen upphandlade ramavtal för rengöring av de kommunala fastigheternas ventilationssystem. I upphandlingsföreskrifterna angavs som skallkrav att entreprenören skulle vara certifierad enligt RSVR eller likvärdigt.

Billigaste anbudet vann
Fyra anbud kom in, varav tre med certifikat RSVR, samt ett där uppgiftslämnaren inte hade certifikat, men däremot intyg och utbildningsbevis som avsågs motsvara RSVR-certifikatet.

Det sistnämnda – som också var billigast – vann upphandlingen, vilket föranledde tvåan att överklaga.

Rätten beslutade att gå på kommunens linje och godkänna att man anlitat ett icke-certifierat företag. Motiveringen till beslutet var att leverantören visat att han förfogar över personal med yrkeskompetens som bedöms likvärdig med certifiering enligt RSVR.

Enligt Sven Magnäs har domstolen jämfört äpplen med päron.
– Det certifieringssystem som vi arbetar med kräver en utbildning i två steg, med ett certifieringsorgan som utgivare av certifikatet, vilket inte på något sätt motsvaras av de intyg och betyg som det vinnande företaget lämnat in.

I dagsläget är det dock osäkert om RSVR eller det kärande företaget kommer att överklaga.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/12 sid 18

Bildtext: Städat av proffs.

Foto: Mark Kretz

Publicerad 17 mars 2012

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.