Tema: Fastighetsautomation | 29 jan

Hur ska vi hantera all information?

Under de senaste decennierna har fastighets-automationen revolutionerats. Nu är den stora utmaningen att hantera den växande mängden information. I någon mening har vi alltid, eller åtminstone under mycket lång tid, haft olika sätt att hantera ventilation, värme och kyla (energi) i våra fastigheter.

Hur ska vi hantera all information?
I någon mening har vi alltid haft olika sätt att hantera ventilation, värme och kyla (energi) i våra fastigheter, konstaterar skribenten. Foto: Istockphoto

Husets eldstad reglerades länge med hjälp av ett spjäll som det vreds på, och senare gjorde man på liknande sätt med oljepannan i källaren genom att manuellt öka eller minska på ventiler. Så småningom började det installeras pneumatiska och elektriska system med fläktar, pumpar och andra maskiner som vid behov kunde styra värme och ventilation i husen.

Med erfarenheter från industrin kopplades fastighetssystemen så småningom samman i större driftcentraler. Fram till början av

1990-talet var systemen i stor utsträckning analoga. Därefter kom den digitala revolutionen och vi började prata om digitala system. Persondatorerna blev mycket billigare och det började sättas in ”ducar” – digitala undercentraler – i fastigheterna. Att kunna övervaka och även styra på fläktar, värme och annat på distans var lite magiskt.

Om några år har vi säkert blivit duktigare på att använda information som skapas, menar Anders Björling på Castellum. Foto: Castellum

Det var ett rejält kliv framåt när man med hjälp av persondatorer började kunna samla flera system i ”driftcent­ralen”. Den tekniska utvecklingen gick rejält fort under några år. Det var ganska komplicerat att programmera de olika systemen. Konsulter och experter såg stora möjligheter, och leverantörer såg få begränsningar i att bygga avancerade system.

Fastighetsägare och förvaltande funktioner hade ofta svårt att ta till sig och använda den nya tekniken, det var trendigt att bygga avancerade system, ”julgranar”. Ofta inte helt kostnadseffektiva för sitt syfte.

Hade man stannat upp på sina håll, reflekterat och kanske studerat industrin mer – som då använt sig av liknande teknik under en längre tid – hade en del misstag säkert undvikits. När det gick att koppla upp tekniken och ta del av informationen på vilken dator som helst, fjärrstyra, och senare också via webben tog utvecklingen ytterligare fart.

Vi är som kund ganska ointresserade av vilka automationssystem som våra leverantörer har. Det är vad de levererar till oss som är viktigt

Det har genom åren dykt upp en mängd små företag som sålt olika nya fabrikat med programmerbara system. De större etablerade aktörerna har försökt hänga med i en föränderlig utveckling. Många gånger har de haft produkter av högre kvalitet, men för dyra i konkurrens. I dag är det färre små företag kvar. Många har köpts upp av de stora aktörerna.

Många hus är i dag väldigt komplicerade med en mängd olika system som dessutom behöver kommunicera med varandra. Vi är som kund ganska ointresserade av vilka automationssystem som våra leverantörer har. Det är vad de levererar till oss som är viktigt. På Castellum har vi i dag cirka 8 000 driftbilder – ”driftcentraler” – i våra system. Det är omöjligt för våra tekniker att gå igenom varje driftbild. Systemen måste därför i växande utsträckning ha funktioner som automatiskt identifierar eventuella fel och föreslår och även genomför lämpliga åtgärder.

Vi kommer även i framtiden att behöva tekniker som rent praktiskt och på plats kan lösa de problem som behöver rättas till. Det löser man inte med bara AI. Förutsättningarna för assisterat stöd måste vara rätt. Kraven på tekniskt kunnande och andra typer av kunskap kommer att öka. Att vara skicklig och effektiv på att använda assisterad hjälp kommer att värderas.

En växande utmaning är att hantera all den information som de olika systemen ger ifrån sig och få den levererad. Då på ett icke proprietärt sätt som vi önskar och enligt en lämplig standard. Standarden är beroende av att hela branschen, samhället och energisystemet funge­rar tillsammans.

Det blir många aktörer och intressen och det är dit vi är på väg, vare sig vi vill eller inte. När vi sätter in system som exempelvis mäter och styr klimatet i en fastighet vill vi kanske att lämplig information sömlöst ska levereras till ekonomisystemet så att vi kan se kopplingen mellan exempelvis klimat, energipriser, avräkning och lönsamhet.

För att våra tekniska förvaltare ska slippa logga in på, söka och arbeta med en mängd olika gränssnitt vill vi att all information ska finnas i en samlad driftportal. Det gör att man snabbt kan få en samlad bild hur det står till med de fastigheter som man ansvarar för. Detta ska ge möjlighet till ett proaktivt arbetssätt. Man ska inte behöva leta efter problem.

Om två till fyra år tror jag att vi har blivit mycket duktigare på att använda, konsolidera och dela all den information som skapas. Det blir därför nödvändigt att en stor del av informationshanteringen i branschen sker på ett automatiskt, gemensamt och samordnat i sätt. Detta ger oss också förutsättningar för att på ett kvalitativt och effektivt sätt följa exempelvis de krav som CSRD (Hållbarhetsrapportering) innehåller och att vi alla lyckas med den klimatomställning som vi så tydligt går mot.

Text: Anders Björling, utvecklingschef, teknisk förvaltning, Castellum

Publicerad 29 januari 2024

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.