Hundraårigt byggperspektiv när Skansen bygger Lill-Skansen

När den folkkäraste turistattraktionen i Sverige – Skansen – bygger nytt gäller ett hundraårsperspektiv. Det påverkar också installationernas utformning i det nya Lill-Skansen som nu är under uppförande.

– När jag arbetade som arkitekt blev jag många gånger upprörd över hur byggherrar bara lät uppföra hus på ren spekulation och inte tänkte på husets livslängd.
Det säger Martin Wulff, byggnadsansvarig hos Skansen, som numera slipper kortsiktighet och kan koncentrera sig på att vårda kulturarvet, och även tillämpa dessa idéer när det byggs nytt. På Skansen gäller hundraårstänkande, även om moderna avskrivningsmetoder används för exempelvis installationer.
Ett aktuellt exempel på detta är ”Lill-Skansen Året runt” som ersätter det som invigdes 1956 av nuvarande kungen (då var han prins). Detta populära mål för våra minsta medborgare har nu konstaterats vara för litet för djuren och för slitet för barnen. Diskussioner har pågått de senaste tio åren om vad man skulle göra åt saken, då Konsumentföreningen Stockholm skrev ett sponsoravtal där man garanterade byggkostnaden vilket löste finansieringen.
– Staten står för en del av våra kostnader, men i övrigt gäller det för oss att täcka våra egna kostnader med entréintäkter och sponsorer.
Den nya anläggningen ligger på samma plats som den gamla och ska vara öppen året runt. Anläggningen består av fyra byggnader med en huvudbyggnad (djurhus) där ska det inrymmas sällskapsdjur och små tamdjur som kaniner, katter, lämlar, ormar, fiskar och insekter. Lokalen ska kunna ta 250 besökare på en gång. Till detta kommer en pedagogisk byggnad och ett servicehus med bland annat fläktrum. Dessa tre ska byggas ihop. Dessutom uppförs litet hus vid sidan av som ska inrymma getter och smågrisar.
Total byggnadsyta under tak blir cirka 1 500 kvadratmeter och bygget ska vara klart nästa vår.
Det nya Lill-Skansen ska vara öppet året runt, vilket också ställer krav på uppvärmning och klimatisering.

Massivträ smälter in
Själva byggnadsstommen är i massivträ, vilket naturligtvis harmonierar med övrig bebyggelse på Skansen, även om utseendet på huset skiljer sig markant från tidigare generationers byggnader som är närmaste grannar. Djurhuset består av åtta mindre rum, fyra rum på vardera sidan av byggnaden, med en hög takkonstruktion emellan.
För värmeförsörjningen står fjärrvärme, men en solvärmeanläggning ska ge 4 000 kWh värme årligen, vilket motsvarar cirka hälften av det årliga varmvattenbehovet. Den installerade kollektoreffekten är 5,74 kW, med en yta på drygt åtta kvadratmeter. Grundtemperaturen i djurhuset ska vara 10 grader C.
– Huset ska klara jordbruksverkets krav på djurhållning, vilket gör att det ska klara att vid – 18 grader Celsius ute hålla dimensionerad innetemperatur, säger Martin Wulff.
Faktum var att man funderat på att göra denna del av Skansen till ett passivhus, men slopade idén, när det visade sig alltför dyrt att uppnå.
– Huset är alltför ”skrynkligt” – det är för många vinklar och vrår och köldbryggor för att vi skulle få till det på ett bra sätt.
Däremot kommer energianvändningen att ligga en bra bit under BBR-kraven, enligt Martin Wulff. U-värdet i väggar är 0,19 och tak 0,13.

Solvärme och solceller
Värmen från solvärmen (som används för tappvarmvattenproduktion och som arbetar mot två ackumulatortankar med laddningskapacitet på totalt 1 500 l) kommer att stå för cirka hälften av varmvattenbehovet för Lillskansen. Solcellerna kommer att ge drygt 1 000 kWh el per år. Både värme- och elproduktionen kommer att presenteras för besökarna på ett pedagogiskt sätt.
– I första hand är nog solcellerna till för att på ett pedagogiskt sätt visa hur man kan producera el. Det som dimensionerade storleken på solcellsanläggningen var den takyta vi hade till förfogande.
Många hus på Skansen har gräsbevuxna tak, så kommer även taken på Lill-Skansen nya hus att vara utformade. Med sedumtak kommer taket huset att smälta in i omgivningen, samtidigt som växterna tar hand om en del av dagvattnet, och bidrar till kylning inne i huset varma dagar.

Prefab
Massivträstommen har gjorts i fabrik och delarna har sedan transporterats till Skansen för ihopmontering.
Redan på fabrik har ursparningar och håltagning gjorts för installationer, vilket enligt Martin Wulff också i princip gjort att antalet ändrings- och tilläggsarbeten har blivit noll.
Djurhuset är i sig en brandcell, men sprinkler anser man sig inte behöva, eftersom massivträ står bra emot brand. I kortsidorna har speciella brandluckor monterats, som ska öppna vid brand för att vädra ut brandgaser.
– Vi fick ange hur många kvadratmeter dessa luckor skulle vara, sen var det upp till arkitekten att designa dem, berättar Håkan Klaesson, V-Kompetens, som är vvs-konstruktör.

Utbytbart
Under djurhuset har en kulvertgång anlagts där distributionskanaler, rör och ledningar dragits. För varje djurrum finns ett uttag för det som behövs, beroende på djur. Det gör att mediaförsörjningen för ett rum enkelt kan anpassas utifrån djurens behov.
– Det gör det enkelt att byta ut installationerna när så behövs i framtiden, säger Håkan Klaesson V-Kompetens.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 20-22
Fakta:
Beställare: Skansen
Byggentreprenör: Fristad Bygg
Ventilationsentreprenör: Industri AB Ventilator
Värme- och sanitetsentreprenör: YIT
Elinstallatör: Westin Elcenter
Styrentreprenör: Categori data
Arkitekt: Landström Arkitekter
VVS-konsult: Stockholms VVS-kompetens
Solvärme: Energi-Center Nordic

Publicerad 21 september 2011

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.