Högt spel i striden om EU-kraven

Mycket står på spel när kommissionens högste tjänsteman besöker Sverige för att lära sig mer om ventilationsaggregat och energieffektivitet. Tobias Biermann ska skriva det slutgiltiga förslaget till dekrav som ska gälla för försäljning av aggregat inom EU.

dontest.JPG

Så testas ett tilluftsdon. Systemair visade upp sin FoU-avdelning. Foto: Ingar Lindholm

– Jag tycker bättre om det här, säger Tobias Biermann. Hans dragväska landar på gruset i mörkret utanför Färna herrgård i Västmanland. Det är svart och tyst, Jupiter och Venus lyser upp natthimlen som två avlägsna eldar. På morgonen lämnade Tobias Biermann trafiktäta Bryssel, där han är högste ansvarige tjänsteman för arbetet med Lot 6 inom Ekodesigndirektivet. Nu står han här, i mörkret. Avstånden är stora, mellan Bryssel och Färna men också mellan de olika uppfattningarna om hur regelverket ska utformas, uppfattningar som till sist ska jämkas samman till ett förslag av denne Tobias Biermann. Dagen har varit lång. Försenat flyg till Bromma, besök hos aggregattillverkaren Suxess ERV, efter det Systemair i Skinnskatteberg. Lot 6 handlar om ventilations- och luftkonditioneringsaggregat större än 125 W och tvisten gäller hur effektiviteten ska beräknas och anges. Nordiska intressen förespråkar SFP, Specific Fan Power. Tyska intressen vill istället använda toppverkningsgrad.

Alla sätt är tillåtna Striden – för det här måste betecknas som en strid – förs med alla tänkbara medel. Branschorganisationen Svensk Ventilations vd Britta Permats har vid officiella möten blivit tagen åt sidan och ifrågasatt och konfronterad. Organisationen har uteslutits från mejllistor och fått information om vad som pågår inom Eurovent (den ena europeiska branschorganisationen) på omvägar. De nordiska länderna har kontrat genom att slå sig samman och göra gemensamma uttalanden och skrivelser direkt till kommissionen. Och nu är alltså kommissionens ansvarige tjänsteman i Sverige på en rundresa som kommer att ta honom till flera stora tillverkande företag under en veckas tid. Inte bara SFP står på dagordningen, till exempel pågår lobbying för att filter och kanalsystem ska räknas till Lot 6 och påverka effektivitetskraven, något som Eurovent skriftligen motsatt sig. – Det är viktigt för nordisk industri att det blir ett hårt krav på SFP. Våra produkter är redan anpassade för det så det gagnar oss om övriga Europa får samma krav, säger Mats Sándor, teknisk direktör på Systemair.

Inte överens Vi möts strax efter klockan två i Systemairs antroposofiskt inspirerade huvudkontor. Tvistefrågan för dagen är dock allt annat än fridfull. – Evia (branschorganisation på Europanivå) har en uppfattning och Eurovent har ett certifieringssystem som liknar det som Evia argumenterar för. Jag tror inte att vi kommer att komma överens om ett förslag. Så gulligt blir det inte, säger Mats Sándor. Utsikten mot sjön är ljuvlig och längs fabriksväggarna sitter anställda med sina kaffekoppar och njuter av den första riktiga vårvärmen. Flaggorna är i topp, Systemairs egen, svenska flaggan och EU-flaggan. Mats Sándor och Mikael Lönnberg, labchef, lägger sista handen vid den presentation de tänker ge Tobias Biermann. Mats Sándor studerar hans CV för att försöka anpassa innehållet. Vad vet en kemiingenjör om ventilation? – Vi har ingen aning om vilken nivå han är på, tekniskt. Jag hoppas att han ska få ett intryck av vad Systemair är för företag, att vi ligger långt framme tekniskt och att vi välkomnar nya krav. Och att vi har ett förslag på hur dessa krav ska utformas.

Besöker verkligheten En timme försenad kommer så delegationen från Bromma. Tobias Biermann, Britta Permats och Erik Österlund från Svensk Ventilation. Christer Stenström från EEN, en nätverksorganisation för ökat internationellt handelsutbyte mellan små och medelstora företag, ansluter. Tobias Biermann är här också i egenskap av att vara tjänsteman på generaldirektoratet näringsliv. Han och hans kollegor förväntas åka ut och se sig om i verkligheten emellanåt, delvis för att lära sig, delvis för att fungera som ambassadörer för EU. Tobias Biermann vill besöka ventilationsbranschen, eftersom han ska börja arbeta med Lot 6. Vanligen åker tjänstemännen till ett enstaka företag innan de återvänder till sitt kontor. Tobias Biermanns schema är uppenbarligen mer ambitiöst än så. Egentligen gjordes det för en kollega till honom, berättar han. Men kollegan blev gravid och han fick överta både resan och arbetsuppgifterna. – Jag tyckte att ventilation lät mer intressant än till exempel spelkonsoller.  

Ansvarig för förslaget Tobias Biermann blev kemiingenjör som en följd av sitt starka miljöintresse, och i sin EU-karriär har han bland annat hunnit jobba med den enorma kemikalieregleringen Reach. Han har klart för sig att frågan om fläktar inte bara handlar om energi utan också om innemiljö. Sakkunskap i detalj besitter han däremot inte. De omfattande rapporter som redan gjorts är framtagna av konsulter. Men i slutländen är det han som formulerar förslaget till regelverk för alla aggregat över 125 W som ska få säljas inom EU. Alla jag frågar om betydelsen av Sverigebesöket nämner samma ord, det är viktigt, mycket viktigt. Nu går han snabbt igenom Systemairs produktion, han ser lager, automatiska truckar, avancerad plåtbearbetning. Till sist kommer vi till laboratoriet, där Mikael Lönnberg förevisar rummet för akustiktester, värmekameran och slutligen bjuder på en rök- och lasershow för att demonstrera hur tilluftsdons egenskaper studeras. Sedan blir det biltransport till fabriken på andra sidan sjön. Här finns bland annat en utställning med Systemairprodukter och konferensrum. Christer Stenström från EEN blir plötsligt nostalgisk. – Det här är ju plywoodfabriken där jag var försäljningschef! säger han och ser sig om.

”Finns mycket att göra” I ett av konferensrummen väntar småkakor och hårda fakta. Tryckfall omsätts i euro och cent, vikten av att ta hänsyn till hur aggregatet som helhet uppför sig nämns gång på gång. – Potentialen är störst hos små till medelstora aggregat. Man kan optimera tryckfallet bland annat genom by-pass och val av filter. Det finns mycket att göra, säger Mats Sándor, som passar på att lyfta fram Nya Karolinska i Solna som ett exempel på ventilationssystem med lågt tryckfall. Slutligen presenteras förslaget till lösning, SFP angivet vid olika tryck i kanalsystemet. På så sätt skulle kunden få ett bra jämförelsetal och tillverkarna bli motiverade att få ned tryckfallet så mycket som möjligt, framhåller Mikael Lönnberg. Med alternativa metoder hamnar fokus på själva fläkten, som dessutom riskerar att optimeras för provningsförhållandena istället för verkligheten. Göran Robertsson, styrelseledamot i Systemair, vill komplettera bilden. Vilka är argumenten mot SFP, undrar han. – Framför allt att det är ett mått på systemets effektivitet, inte fläktens. Ekodesigndirektivet ska handla om den enskilda produkten, blir svaret.

Många tvistefrågor Tekniska fakta svischar förbi på duken. Tobias Biermann börjar se lite trött ut. När jag frågar vilken som är den största tvistefrågan inom Lot 6 blir han tyst. Kanske finns det för många att välja på. Frågan om när regelverket för Lot 6 kan tänkas vara klart är också svår att besvara. – Jag vet inte när det blir klart. Regelverket för pannor tog ju flera år. Jag tror att det första förslaget kan komma i slutet av det här året, sedan ska länderna rösta och i så fall kan det finnas lagstiftning klar i slutet av 2013, säger Tobias Biermann. Ekodesigndirektivet dras med ett allvarligt problem. De enskilda medlemsstaterna förväntas stå för marknadskontrollen, och detta åtagande sköts med mycket varierande kvalitet. Utan kontroll blir direktivet tandlöst och förutsättningarna ojämlika mellan de olika länderna. – Vi måste få en fungerande marknadsövervakning. Vi jobbar med medlemsstaterna men är ännu bara i början. Till exempel accepterar en del länder inte test som är utförda i andra länder. Kommissionen kan dra medlemsländerna inför domstol, men än så länge försöker vi med silkesvantarna, säger Tobias Biermann. Han har förståelse för de nordiska argumenten för SFP. – Detta är helt klart argument för att titta på tryckfall. Men det är svårt när man bara ska titta på en enskild produkt, som Ekodesigndirektivet gör, säger han. – Men systemet blir bara en siffra, invänder Mikael Lönnberg. – Jo, visserligen…  

Nöjd med besöket Vid kvart över sju är dragningen avslutad och sällskapet beger sig iväg mot middagen. Vad gästen från kommissionen tycker om SFP är svårt att avgöra. Men när Tobias Biermann, handbollspelande cykelpendlare och EU-kommissionens ventilationsman ute i verkligheten, sätter ned sin rullväska på den ödsliga parkeringsplatsen framför Färna herrgård tycks det vara med en positiv känsla. Vägen må vara lång mellan Bryssel och Skinnskatteberg, men jämförelsen faller inte alltid ut till den senares nackdel. – Jag tycker bättre om det här, säger Tobias Biermann och rullar iväg sin väska in på gårdsplanen.

Text Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/12 sid 24-27

  • FAKTA SFP och toppverkningsgrad SFP är ett mått på hur många watt som krävs för att transportera en liter luft per sekund Ju lägre SFP-tal desto effektivare ventilationssystem BBR anger börvärden för fläkteffektivitet i form av SFP-tal Den europeiska branschorganisationen Evia förespråkar istället att fläktens toppverkningsgrad i en specifik situation anges. Aggregatets övriga delar ingår ej i kalkylen.
  • FAKTA  Ekodesign och Lot 6 Ekodesigndirektivet är överställt medlemsstaternas lagstiftning Det reglerar energiprestanda hos produkter, dåliga produkter får ej säljas Mest berömt är regelverket som fasar ut glödlamporna Nya produktgrupper bedöms hela tiden. Processen är lång och komplicerad och industrin tillfrågas i flera omgångar ENTR Lot 6 gäller luftkonditioneringssystem och ventilationssystem större än 125 W och ska sannolikt slås ihop med Lot 10, som omfattar hushållsfläktar och fläktar mindre än 125 W. ENTR står för generaldirektoratet för näringsliv. En annan Lot 6, ENER Lot 6, handlar om standby.
Publicerad 19 april 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.