Historiskt samarbetsavtal upprättat mellan Sundsvall Energi och SCA

SCA har beslutat om att investera 380 miljoner kronor i ett utökat samarbete mellan Sundsvall Energi AB och SCA:s industrier i Sundsvallsregionen.

Avtalet innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

– Beslutet känns mycket bra då detta samarbete innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende. Genom samarbetet minskas våra affärsrisker bland annat genom att en ombyggnad av befintlig panna till biobränsle för 950 miljoner kronor inte behöver genomföras. Istället investerar vi 100 miljoner kronor för att bygga fjärrvärmeledningar upp till Östrand. Dessutom skapas en positiv utveckling av regionen, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi AB kommer genom det utvecklade samarbetet med SCA att kunna möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. På så sätt stärks fjärrvärmens konkurrenskraft till nya och befintliga kunder.

Under ett år kommer det att innebära en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

Genom detta samarbete utökar SCA sina leveranser från Ortvikens pappersbruk och även Östrands massafabrik blir en stor och viktig leverantör till fjärrvärmenätet. Tunadals sågverk är redan idag en stor fjärrvärmekund till Sundsvall Energi.

– Sundsvall Energi AB arbetar ständigt med sin målsättning att skapa energilösningar till våra kunder på ett miljömässigt sätt och att minska affärsriskerna. Samarbetet med SCA innebär att vi ytterligare kan stärka och trygga våra fjärrvärmeleveranser för framtiden säger Anders Jonsson.

Sundsvall Energi

Publicerad 18 december 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.