”Hellre 144 fläktar än en vindsnurra”

Intresset för förnybar energiproduktion är överdrivet. Satsa istället på energieffektivisering. Det tycker Torbjörn Lundgren, energisamordnare på kommunala Vätterhem. Med 144 nya ventilationsaggregat sparar bostadsbolaget el motsvarande ett vindkraftverk – men återbetalningstiden är betydligt kortare.

torbjorn-lundgren-foto-sg-2.jpg

Torbjörn Lundgren kom från ventilationsbranschen till bostadsbolaget Vätterhem. Där vill han lyfta energieffektivisering som ett alternativ till investeringar i vindkraft. Foto Signhild Gehlin

I samhällsdebatten om framtidens energiförsörjning sätts ett stort hopp till förnybara energikällor. Inte minst riktas mycket uppmärksamhet mot vindkraften. Dess fördelar ur miljösynpunkt ifrågasätts av få. Företagsekonomiskt är det dock inte lika säkert en god idé. – Varför satsa pengar i energiproduktion med ganska hög driftkostnad och lång återbetalningstid, när samma pengar ger mycket mer nytta för att minska energianvändningen? undrar Torbjörn Lundgren, energisamordnare på Vätterhem, retoriskt. Tidigare har kommunala Vätterhem övervägt att investera i ett eget vindkraftverk. För omkring 40 miljoner kronor skulle bolaget då få tillgång till omkring 5,5 GWh el per år.  Utifrån ett scenario med en fortsatt energiprisökning, en låg ränta, och fortsatta elcertifikat skulle vindkraftverket ha varit återbetalt först efter 20 till 25 år, konstaterar Torbjörn Lundgren. Men någon vindsnurra blev det aldrig för Vätterhem. Istället pågår ett arbete att uppgradera ventilationen. Vissa befintliga installationer är uppemot fyrtio år gamla och har ganska låg elverkningsgrad och dålig verkningsgrad på värmeväxlingen, konstaterar Torbjörn Lundgren. Med de nya fläktaggregaten kan man minska luftflödet med 25 procent och det innebär en rejäl minskning av energibehovet – från 110 000 till 15 000 kWh per år. – För en investering på 350 000 kronor per trappuppgång ingår nya spiskåpor och intrimning av systemet. Den kostnaden får vi igen på fem år i lägre el- och värmeanvändning, säger Torbjörn Lundgren. 144 luftbehandlingsaggregat

144 ventilationsaggregat För ungefär samma kostnad som ett vindkraftverk får Vätterhem alltså 144 nya ventilationsaggregat. Den energimässiga besparingen motsvarar närmare 14 GWh per år – 4,8 GWh el och 8,9 GWh värme, alltså något mindre el än vad som produceras i ett vindkraftverk men därutöver också värme.  Den totala investeringen är något större – 50 miljoner jämfört med 40 miljoner – men har betydligt kortare återbetalningstid. – I teorin blir den fem istället för tjugo år. Då känns det betydligt vettigare att köpa 144 ventilationsaggregat.

”Övertro på vindkraft” Det dröjer ytterligare några år innan Vätterhem bytt de cirka tvåhundra ventilationsaggregaten och den fulla besparingspotentialen nyttjas. Hittills har bolaget installerat ett åttiotal nya fläktar. I praktiken mäktar inte Vätterhem med att byta mer än omkring trettio aggregat om året – det saknas både externa entreprenörer och egna projektledare för ett högre tempo – så den verkliga besparingen blir inte riktigt lika stor som i kalkylen ovan. Men Torbjörn Lundgren menar att hans beräkningar visar att det finns en övertro på ny vindkraft och annan ny energiteknik. Energieffektivisering ger i många fall både bättre lönsamhet och större miljöeffekter. – Visst kan det finnas samhällsekonomiska fördelar att satsa på vindkraft, men för oss som bolag är det billigare att energieffektivisera.

Lätt val för politiker I valet mellan energibesparing och ny energiproduktion väger vågskålen alltför ofta över mot nya spektakulära projekt, anser Torbjörn Lundgren. Varken åtgärder i fastighetens ventilationssystem eller energieffektivisering i allmänhet är särskilt sexigt, konstaterar han. – Det verkar mycket häftigare att åka i elbil än att byta ventilationsaggregat. Och en politiker får inga rubriker om denne säger att vi ska spara energi.  Då är det mycket roligare att klippa banden till en ny solcellsanläggning.

Viktigt att titta på livscykelkostnaden Generellt har många i byggbranschen inte riktigt räknat ut vad energieffektivisering innebär företagsekonomiskt, anser Torbjörn Lundgren. Han har ett långt förflutet inom ventilationsbranschen, bland annat som utvecklingsingenjör och energiansvarig vid Fläkt Woods, och för honom är det naturligt att lyfta fram betydelsen av ventilation. – Under många års byggande i Sverige har man stirrat för mycket på investeringskostnaden och köpt de minsta aggregaten, istället för att se till systemens livscykelkostnader.

Viktig OVK-besiktning För att spara energi gäller det förstås att känna till hur väl installationer och övriga tekniska system fungerar. För Vätterhem har exempelvis OVK-besiktningen blivit en viktig metod att fånga upp brister i ventilationen. – Vi mäter alltid fläktarnas specifika energianvändning, SFP-talet, vid OVK-besiktningen. Är SFP-talet över fyra bör man definitivt titta närmare på aggregatet. Då finns ofta en besparing att göra, säger Torbjörn Lundgren. – Tänker man ur ett nationellt perspektiv finns det nog många ventilationsanläggningar och fastighetsägare som är i en liknande situation som vi.  

Text Henrik Lundström, Energi & Miljö nr 8/2012 sid 30-31  

Publicerad 27 augusti 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.