Helhetsgrepp på energibesparingar halverar energibehovet i lokaler

Färska mätresultat visar att Beloks modell för energibesparingar i lokaler, Totalprojekt, mer än halverar förbrukningen av el och värme, samtidigt som det är lönsamt för fastighetsägaren.  Beställargruppen Lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Byggherrarna och 15 av Sveriges största lokalfastighetsägare. Sedan 2007 har konceptet Totalprojekt använts i fem kontorsfastigheter, tre sjukhus och två skolor. Brostadens fastighet Getholmen i Skärholmens centrum ligger först och har precis analyserat mätresultaten.  

– Resultaten visar att vi har sänkt energiförbrukningen med över 50 procent. Vi går från en total energiförbrukning på 180 kWh/m2 år till 80 kWh, säger Bo Matsson, teknisk chef på Brostaden.

Den stora fördelen med konceptet Totalprojekt är att ta med sig alla energibesparande åtgärder i en paketlösning. Fokus ligger till stor del på tekniska system som ventilationssystem, radiator- och kylsystem, och inte minst driftstider.

– Att genomföra enskilda åtgärder ger sämre resultat än Totalprojekt. Vi ser att det här helhetsgreppet ger 50 procent mer energibesparingar än om man skulle ta sig an lokalerna åtgärd för åtgärd, säger Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok.

Ytterligare 15 projekt är i pipeline där det bland annat ingår tågstationer, terminalbyggnader och fängelser. Att använda konceptet på flera typer av lokaler är viktigt för visa för marknaden att modellen verkligen fungerar.

– Om fem år kan Totalprojekt vara det ledande sättet att energieffektivisera lokaler och därmed nå det mål som riksdagen satte 2006, att halvera energianvändningen i Sveriges byggnader till 2050, säger Tomas Berggren vid Energimyndigheten. Källa:

Energimyndigheten 

Publicerad 25 mars 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.