Vindkraft | 27 jul

Havsbaserad vindkraftpark får nobben av regeringen

Regeringen ger nobben till den havsbaserade vindkraftparken Stora Middelgrund på västkusten. Orsaken är negativa miljöeffekter och negativ påverkan på riksintressen för sjöfart.

Havsbaserad vindkraftpark får nobben av regeringen
En planerad vindkraftpark utanför Halmstad får nobben av regeringen. Bild: Shutterstock

– Regeringen arbetar hårt för att öka produktionen av fossilfri el och har nyligen gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Efter svåra intresseavvägningar har regeringen i dag kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ärendet om en vindkraftspark vid Stora Middelgrund har beretts av Länsstyrelsen i Hallands län som tillsammans med flera expertmyndigheter och intresseorganisationer har motsatt sig att tillstånd ges. Länsstyrelsen har också nekat ett så kallat Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av vindkraftsparken. Nu har alltså även regeringen motsatt sig vindkraftparken. Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt miljöbalken.

Vindkraftsparken vid Stora Middelgrund var planerad att byggas på utsjöbanken Stora Middelgrund i södra Kattegatt i den svenska ekonomiska zonen, utanför territorialgränsen. Den färdiga vindkraftsparken beräknades kunna producera mellan 2,5 och 3 terawattimmar årligen, vilket motsvarar 1,5 procent av Sveriges totala elförbrukning.

Källa: Regeringen

Publicerad 27 juli 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.