Hårdtest av BIM när Sundsvall får nytt bad

Sundsvalls nya äventyrsbad konstruerades och ”provkördes” i tredimensionell datormiljö. Det ledde till färre krockar vid installationsarbetena.

plan1_webb.jpgHimlabadet är fyllt av installationsteknik. Utan krockkontrollen i BIM-verktygen hade det varit oerhört svårt för projektören att undvika oönskade kollisioner mellan alla byggdelar. Illustration: SWECO

Intill Selångersån någon kilometer från Sundsvalls centrum växer det nya äventyrsbadet Himlabadet fram. Här kommer att finnas vattenrutschkanor, bubbelpooler, vattenpist och en surfmaskin. 1 juni öppnas Himlabadet för den äventyrslystna badpubliken, om planen håller. Anläggningen har i dag en prislapp på 360 miljoner kronor, vilket till stor del är installationsteknik. Halva byggnaden är packad med ventilation, vattenrening, pumpar, värmeåtervinning, uppvärmning, med mera, för att få rätt klimat och hög vattenkvalitet.  Installationstekniken har projekterats i en tredimensionell byggnadsinformationsmodell (BIM) med Sweco i Sundsvall som huvudansvarig. Beställare och byggherre är kommunala bolaget Sundsvall Arena. Att övertyga beställaren om att stötta hela byggprocessen i BIM var inte så svårt. – Vi kunde visa på fördelar i 3D BIM från tidigare uppdrag, framhåller Anders Lindblad, projekteringsansvarig för luftbehandlingsinstallationer vid Sweco

 

Bra krockkontroll

Den centrala datamodellen av byggnaden har hanterats i Navisworks, ett program för konstruktionskontroll och projektsamordning. Swecos konsulter har haft samordningsansvaret för BIM-modellen. Samordningen innebär att hålla BIM-modellen uppdaterad, bland annat när medkonsulter levererar reviderade CAD-modeller. Dessutom att rapportera konstruktionskrockar till alla medkonsulter, och få dem att rätt till felen. De tätt packade installationerna har inneburit risk för många krockar, men här har krockkontrollen i Navisworks varit en hjälp:

– Utan BIM hade kollisionerna i konstruktionen varit otroligt många fler, säger Anders Lindblad.

– Man kan säga att vi byggde Himlabadet virtuellt och provkörde det innan byggstarten. Det är billigare att optimera det i en datormiljö än i verkligheten

 

Lättare samarbete

Någon gemensam projektserver, även för medkonsulterna, med BIM-modellen har inte använts. Medkonsulternas synpunkter har istället fått komma via e-post, ofta med skärmdumpar, till de ansvariga vid Sweco som fört in ändringarna.

– Det går att markera vad och vem som ska förändras i den gemensamma Naviswork-modellen, och det brukar i regel fungera bra.

Anders Lindblad ser fler aspekter där BIM underlättat samarbetet i projekteringsfasen:

– Kvaliteten på projektmöten blir mycket högre när vi navigerar i en gemensam datamodell med allas data inlagda, jämfört med att titta på en ritning som innehåller information från en disciplin och sedan mentalt skapa sig en tredimensionell bild.

Ambitionen har varit att kunna använda arkitekternas tredimensionella modeller som grund vid installationsprojekteringen, bland annat i programmen för energi- och klimatberäkningar. Men det är ännu svårt i praktiken är Anders Lindblads erfarenhet:

– Objekten i arkitekternas 3D-modeller kan inte fullt ut konverteras till IFC-formatet (se faktaruta).

– Därför har vi konsulter fått rita om husen i MagiCad-Room, men i enklare geometrier. Grafiska data exporteras till programmen RIUSKA och IDA för energi- och klimatberäkningar. Resultatet av beräkningarna lyfts tillbaka in i MagicCad-Room för att vara tillgängligt när man dimensionerar exempelvis installationsprodukterna för värme och kyla.

Många dataformat

I dag finns de flesta normala installationsprodukter som 3D-modeller inklusive tekniska data. För det mesta kan de enkelt lyftas in i BIM-modellen i Navisworks, då programmet klarar många olika dataformat.

– När produkterna saknas får vi själva skapa dem, vilket är tidsödande, uppger Anders Lindblad.

Han berättar att surfmaskinen, tillverkad i USA, fanns som 3D-modell och kunde tas rakt in i BIM-modellen.

Swecos projektörer insåg värdet att kunna föra vidare BIM-modellen till uppförandet av Himlabadet. Samtliga ledande montörer försågs med bärbar dator med de tredimensionella modellerna inlagda, som ett komplement till traditionella ritningar. Enligt Anders Lindblad har man bara fått positiva reaktioner från montörerna. Han noterar att montörerna ställt mer frågor och letat efter alternativa lösningar.

Det är Bravida som har monterat vvs, kyla, el och vattenrening, och samordningsansvarig var Tonny Persson. Det var första gången han jobbade på detta sätt, och han lovordar navigerbara tredimensionella ritningar vid monteringen:

– Med 3D ser man slutresultatet på ett helt annat sätt än med vanliga ritningar, och montören får lättare att bilda sig en uppfattning om jobbet. Det underlättar fantastiskt vid komplicerat bygge att kunna se verkligheten ur olika vinklar, säger han.

Sparat tid men inte pengar

Den konkreta vinsten med tredimensionella ritningar är färre fel vid monteringen. Tonny Persson konstaterar att det varit betydligt färre konstruktionskrockar än vad man kunnat vänta sig, något som alltså BIM ska hjälpa till att avslöja. Att inte alla krockar avslöjats förklarar han med “missar i granskningen”.

Swecos konsulter är övertygade om att användningen av BIM givit konkreta vinster, även om de inte vill kvantifiera:

– Byggkostnaderna orsakade av bristande samordning skulle ha blivit betydligt högre, och givetvis skulle det ha tagit längre tid, menar Anders Lindblad.

Bygget av Himlabadet har dock inte blivit någon ekonomisk fullträff. Den ursprungliga prislappen var satt till 270 miljoner kronor , i dagsläget ligger den på 360 miljoner. Enligt Maria Åslin, vd för Sundsvall Arena, är det inte brister i projekteringen som orsakat detta:

– Kostnaderna har ökat då mer utrustning och byggnader tillkommit, och vi renoverar det gamla utebadet. Byggindex har också gått upp, uppger Maria Åslin.

Även driftskostnader för el, vatten och värme har blivit högre än vad som ursprungligen förväntades. Men det förklaras med att de första driftskostnaderna bara var överslagssiffror.

– Nu har vi kunnat beräkna mer exakt när alla installationer och de olika volymerna är bestämda, uppger Maria Åslin.

Från Sweco betonas att man fortsättningsvis gärna vill driva installationsprojekt i 3D BIM, och få med alla andra inblandade i projekten.

– Får vi bara chansen att informera, upplever vi inte något direkt motstånd mot BIM, säger Anders Lindblad. De flesta samarbetspartner har redan en bra kunskapsnivå, och det krävs bara små förändringar för att börja kunna utbyta information.

Björn Åslund E&M 2/2010

FAKTA OM BIM OCG IFC

BIM är en förkortning av Building Information Model, vilket bland annat innebär 3D Cad inte är synonymt med BIM. För att räknas som BIM ska datamodellen hantera all information om byggnaden.

  •  All relevant information om byggnaden och dess beståndsdelar ska hanteras samordnat i en gemensam datamodell i tre dimensioner. Det gäller såväl konstruktion som tekniska installationer. Exempelvis kan ett luftbehandlingsaggregat innehålla information om tillverkare, drift och underhållsinstruktioner, luftflöden, energidata, etc.

I princip kan en BIM täcka alla behov av information, från projekteringsfas till bygge, över till förvaltningsfas och slutligen rivning.IFC är ett leverantörsneutralt standardiserat dataformat som används vid 3D-Cad och i BIM.        

Publicerad 19 februari 2010

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.