GRANSKNING | 28 okt 2014

Hårdare granskning ska stoppa fel

Felen i Hammarby Sjöstad ska inte upprepas. Byggprojekten i Norra Djurgårdsstaden granskas från arkitekttävling till relationshandling. Arbetet utförs av Jasenka Hot, WSP Environmental, som är konsult åt Stockholms Stad. I området planeras 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.

wspja4

 Jasenka Hot Foto: WSP

Vilket är ditt uppdrag för Stockholms Stads exploateringskontor? – Jag granskar de energibalansberäkningar som byggherrarna ska ta fram. Beräkningarna utförs enligt BBR och Handlingsplan för Norra Djurgårdsstaden. Jag är också bollplank när energiberäkningar görs. Energiberäkningar begärs in för varje del i byggskedet, alltifrån programskede till verkligt utförande. Resultatet ska rapporteras till stadens uppföljningsansvariga miljösamordnare, projektledare samt Fokusgrupp Energi. Den tredje och sista delen innebär att rapportera resultat från granskning, ronder och kontroller till kundens projektledare och miljösamordnare.

Stora delar av de byggnader som byggs enligt Stockholms kommuns särkrav finns ju i Norra Djurgårdsstaden. Tror du att de blir bättre än i Hammarby Sjöstad? – De beräkningsmodeller som användes var inte lika bra som dagens. Vidare var varken anvisningar för beräkningar eller riktlinjer för granskning av energisimuleringar och indata lika tydliga.

Har några av de hus som byggts enligt särkraven redovisat energianvändningen? – Nej, det är för tidigt än. De första som ska redovisas kommer först nästa år.

Hur stor är andelen som räknar fel? – Alla räknar olika och det är ju handlar mest om enklare fel, som att man glömt att ta med påslag för vädring och liknande.

Hur många projekt har du gått igenom? – Det är inte så många. Arbetsordningen är att vi kontrollerar allt från arkitekttävling, programhandling, systemhandlingsskedet till relationshandling. Därför tar varje ärende lång tid.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2014 sidan 9

 

 

Publicerad 28 oktober 2014

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.