Projekt | 27 feb 2023

Här byggs Europas största hetvattenlager

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till två veckor. Nu ska FVB göra en teknisk uppföljning.

Här byggs Europas största hetvattenlager
I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Foto: FVB

Bergrummet var tidigare beredskapslager för eldningsolja, men stängdes ner 1985. Nu håller det på att förvandlas till ett enormt hetvattenlager. Först måste dock all gammal olja saneras och det är ett jobb som har varit mer besvärligt än man räknat med då det fanns mer olja kvar än man trodde. Arbetet har därför dragit ut på tiden.

Bergrummet består av tre rum som kan liknas vid tre jättestora ackumulatortankar som går att styra var för sig.

– Vi kommer att genomföra mätningar i ett av bergrummen, för vi räknar med att de andra bergrummen kommer att uppföra sig på liknande sätt, förklarar Ulrika Sagebrand på FVB som leder forskningsprojektet.

En viktig del i projektet handlar om att undersöka hur temperaturskiktningen av vattnet uppför sig. Man kommer därför att installera en temperaturmätare på varje meter och bergrummet är 25 meter djupt, så totalt blir det 25 givare.

I ett av bergrummen befinner sig Ulrika Sagebrand, Björn Widarsson och Henric Andersson från FVB. Foto: FVB

Ovanför bergrummen finns en servicetunnel där personal på Mälarenergi kan komma åt utrustning och hetvatten matas in och ut. I servicetunneln kommer det även finnas instrument som mäter hur mycket vatten som finns i bergrummet, dess temperatur med mera.

– Vi har inte någon sådan servicetunnel över vår mätplats och det blir en utmaning för oss, så vi kommer att fästa ett givarkoppel på en lina med ett sänke, som håller kopplet förankrat på botten av bergrummet och flytbojar som ska hålla kopplet uppe. Det är en praktisk utmaning att få detta på plats som vi jobbar med just nu. Vi kommer även att ta del av Mälarenergis mätdata för vår analys, säger Ulrika Sagebrand.

– Utöver det ska vi ta reda på hur snabbt berget värms upp av det varma vattnet. Vi ska mäta temperaturen tio meter in i själva bergkroppen på fem olika ställen.

Bergrummet ska vara redo att tas i bruk 2024.

Källa: FVB

Publicerad 27 februari 2023

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.