Energianvändning | 26 sep 2022

Halmstad gör sig redo att klara strömlösa scenarier

Halmstads kommun arbetar aktivt för att minska energianvändningen gör sig samtidigt redo för att klara ett strömlöst scenario, Kommunen ser en risk för effektbrist när kylan kommer som kan leda till att elen kopplas bort i perioder.

Halmstad gör sig redo att klara strömlösa scenarier
Halmstads kommun förbereder sig för strömlösa scenarier och att fortsätta att minska sin energianvändning. Foto: Joakim Leihed

Många har redan tagit till sig av spartips och förslag på ändrat beteende och under den tidiga hösten har Halmstads Energi och miljö, HEM, sett en minskning med fem procent av elförbrukningen.
– Vi tror att målet att minska energianvändningen med 10 procent är något som vi skulle klara av om vi gör det tillsammans som invånare, kommun och näringsidkare, säger Håkan Kånge, vd på HEM.

Kommunens energianvändning har kontinuerligt minskat sedan 2018 med cirka 3 procent årligen, vilket är i linje med målen i kommunens energi- och klimatplan. Det som kommunen jobbat med är bland annat

Fler nybyggda, tillbyggda eller ombyggda fastigheter vilket gjort att energianvändningen har blivit mer effektiv. Ett exempel är nya Kattegattgymnasiet som i snitt gått från 150 kWh/m² till 80 kWh/m².
Vi uppgraderar kontinuerligt våra tekniska installationer som till exempel ventilationsaggregatsbyten, belysningsbyten, smartare styrsystem och installationer för effektivare uppvärmning.
Vi arbetar också med driftoptimering för att det faktiskt ska behövas, till exempel justering av drifttider och värmekurvor.

– Vi arbetar nu brett i hela kommunen för att ytterligare minska vår energiförbrukning och se vilka som kan göras utan att påverka samhällsviktiga funktioner. Vi tittar också på vilka möjligheter vi har till reservkraft för att klara effektbrist, säger Marie Leandersson, förvaltningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen.
Samtliga förvaltningar och bolag i Halmstads kommunkoncern ser nu över sin så kallade kontinuitetsplanering. Det innebär att man säkrar verksamheter och rutiner för hur man kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner även utan el.

– Halmstad är robust och vi kan klara av svåra situationer. När det var vattenbrist 2018 sänkte vi vår vattenkonsumtion med 20 procent. Vi kommer att klara av att minska vår energianvändning. Nu skruvar vi ner. Tillsammans, säger kommundirektör Mattias Rossköld.

Källa: Halmstads kommun

Publicerad 26 september 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.