Badhus | 1 jun 2023

Grönt och skönt i Linköpings nya badhus

Tinnerbäcksbadet i Linköping öppnade för ett par veckor sedan – alldeles intill den gamla simhallen på Folkungavallen.

Grönt och skönt i Linköpings nya badhus
Flera av innerväggarna är täckta av 9 300 gröna växter som är speciellt utvalda för att tåla simhallens klorerade miljö. Foto: Lejonfastigheter

Tinnerbäcksbadet är ungefär dubbelt så stort som den gamla simhallen och dimensionerad för att kunna ta emot cirka 3 200 besökande per dag med ett genomsnitt på 1 700, vilket gör badet till ett av Sveriges största.

– De 21 730 kvadratmeterna (BTA) är fördelade på fyra våningar. I källarplanet ligger förråd och teknikutrymmen, bland annat vattenreningssystemet med trycksandfilter, kolfilter, UV-aggregat och annat som hör därtill, berättar Christian Dahlén vid kommunala Lejonfastigheter som är projektchef för badet och beställarombud för Linköpings kommun.

Christian Dahlén vid kommunala Lejonfastigheter är projektchef för Tinnerbäcksbadet. Foto: Lejonfastigheter

Lejonfastigheter driftar och förvaltar anläggningen med hjälp av H2M på uppdrag av kommunen som är badets ägare.

Entréplanet innehåller bland annat en 50-meters tävlingsbassäng med läktare, 25-metersbassäng, hoppbassäng och ett så kallat upplevelsebad med bland annat vågbassäng, vattenrutschbanor (varav ett par går utanför fasaden) och barnbassäng. I simhallen finnas det även undervisnings- och rehabbassänger.

– Alla bassänger utom hoppbassängen har hissar som underlättar för den som exempelvis sitter i rullstol, eller av andra skäl inte kan gå i en trappa ned i vattnet, säger Christian Dahlén.

– Tre av bassängerna har höj- och sänkbara golv som gör att det går att reglera vattendjupet beroende på aktivitet, till exempel simundervisning eller vattengympa. Genom att nattetid hissa upp golvet i ytläge kan man minska vattenavdunstningen och värmeavgivningen.

Den sammanlagda bassängvolymen är 5 400 kubikmeter.

I våningsplanen ovanför finns det gym, kontors- och konferensdelar, teknikutrymmen, relaxavdelning, servering och en uteterrass.

Simhallen, som ska uppfylla certifieringskriterierna enligt miljöbyggnad Silver, servas av 14 luftbehandlingsaggregat (FTX).

Entréplanet innehåller bland annat en 50-meters tävlingsbassäng med läktare. Foto: Lejonfastigheter

Kommunala Tekniska verken i Linköping AB svarar för mediaförsörjningen, till exempel fjärrvärme och fjärrkyla.

Anläggningen har cirka 7 500 kvadratmeter sedumtak som ska rena, fånga upp och fördröja regnvatten, vilket inte minst är viktigt vid skyfall och liknande.

– På taket ligger det cirka 900 kvadratmeter solceller, säger Christian Dahlén.

– Led-belysningen är närvarostyrd. Om du går i de långa korridorerna i källaren tänds lamporna efterhand som du rör dig framåt. De tänds också om du går in i ett rum som varit tomt en längre tid.

Takstolarna, varav de största har en spännvidd på 42 meter och väger 20 ton, är av limträ.

Flera av innerväggarna är täckta av 9 300 gröna växter, till exempel ormbunkar, spjutbräken och olika sorters gullrankor, som är speciellt utvalda för att tåla simhallens klorerade miljö.

– Förutom att de ger ett fint visuellt intryck, bidrar växterna till en bättre akustisk inomhusmiljö. Även luftmiljön påverkas positivt.

Bevattningen sker automatiskt från väggarnas överkant. Längst ned löper en dräneringskanal som samlar upp överblivet vatten.

Det finns i dag cirka 400 offentliga badhus och simhallar i Sverige, varav de flesta är byggda under 1960- och 70-talen. Många är hårt slitna och i stort behov av renovering. En del lär rivas.

– Det pratas i branschen om att det finns ett uppdämt behov av att både bygga om befintliga simhallar och bygga nya. Det handlar om projekt för tiotals miljarder kronor under de kommande åren, säger Christian Dahlén.

Serneke bygg har varit den nya simhallens totalentreprenör. Anbudssumman är på 820 miljoner kronor. Ungefär 300 underentreprenörer har varit engagerade i projektet.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 1 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.