Solenergi | 13 mar 2023

Grönt ljus för Östergötlands största solcellspark

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat tillstånd för Sunna Group att uppföra en solpark på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Årsproduktionen beräknas till 70 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållsel för mer än hälften av villorna i Norrköping kommun i ett år.

Grönt ljus för Östergötlands största solcellspark
Rendering av parkens preliminära utformning. Bild: Sunna Group

Den kommande solparken kommer att byggas på en yta av 90 hektar med en total effekt på 70 megawatt, vilket blir den största solcellsparken i länet hittills. Marken består av lågproduktiv jordbruksmark, där stora delar av ytan årligen drabbats av översvämningar med förstörda skördar som följd.

Anläggandet av parken kommer ha en minimal effekt på Sveriges totala åkerareal eftersom marken är så fuktig. När parken uppnått sin tekniska livslängd efter cirka 35 år kan ytan återställas till jordbruksmark. Under tiden kommer dessa 90 hektar istället att bistå ett annat, mycket angeläget samhällsintresse genom sitt bidrag till omställning mot ett fossilfritt samhälle.

– Det känns riktigt kul att få tillstånd för en solkraftspark av denna dignitet. Det här är viktigt både för den lokala elförsörjningen, näringslivet, naturen och boende men också för Sverige i stort eftersom vi står inför en kraftig omställning med ett ökat energibehov där solkraft kommer att vara en självklar del, säger Marcus Qviberg, vd för Sunna Group.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att det går framåt och att vi får möjlighet att utnyttja marken till det den är bäst lämpad för. Marken har idag lågt produktionsvärde och jag tror att den biologiska mångfalden och djurlivet kommer må väldigt bra av den här etableringen, säger markägaren Marcus Cederblad.

En rad insatser kommer att genomföras för att främja den biologiska mångfalden på platsen där bland annat diken och åkerholmar kommer att lämnas intakta. Solcellsparker i sig kan även gynna många markhäckande fåglar som kan söka skugga och skydd från rovdjur under solpanelerna. Den blivande parken kommer inte att stängslas in utan hållas öppen i syfte att säkerställa att djurliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området.

Projektet går nu in i nästa fas för slutprojektering tillsammans med nätägaren.

Källa: Sunna Group AB

Publicerad 13 mars 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.