Spillvärme | 11 aug

Gotland tänker till för att möta ökande energibehov

I projektet Got Heat tittar man på hur spillvärme från industrier på Gotland kan användas i fjärrvärmenätet.

Gotland tänker till för att möta ökande energibehov
Gotlands Energi tittar bland annat på att placera ut solfångare runtom på ön som kan kopplas till värmelager. Foto: Olof Segerberg

Elproduktion från havsbaserade vindkraftparker väntas leda till ett ökat intresse för industrier att etablera sig på Gotland. I projektet Got Heat, som Svenska miljöforskningsinstitutet IVL i samarbete med bland andra Region Gotland och Gotlands Energi (GEAB) står bakom, är målet att hitta smarta sätt att återvinna spillvärme från industrier, befintliga och nya, i det lokala fjärrvärmenätet, skriver Vatten Energy Plaza.

– I dag på Gotland har vi spillvärme från Cementa att plocka ifrån, många företag är duktiga på att själva ta tillvara överskottsvärmen från sin produktion, men större industrier producerar mer och där är potentialen stor, säger Tenny Larsson, Gotlands Energi till Energy Plaza.

Gotlands Energi undersöker just nu hur värmebehovet ser ut på ön och lämpliga placeringar för nya industrier för att skapa goda förutsättningar för utnyttja restvärmen i fjärrvärmenätet.

Exempel på industrietableringar som nämns är bland annat elektrolysörer för att producera vätgas, produktion av konstgödsel och vätgasbaserade kemitillämpningar.

– Det här bygger på samarbete med företagen och vi kan se att många är intresserade. Alternativet till att använda spillvärmen är att den släpps ut i atmosfären. Genom att vi har den här dialogen tidigt i företagens etableringsplaner, så att de vet att vi är intresserade av att använda deras spillvärme. Då kan de ha med sig det i planeringen och vi kan skapa bättre förutsättningar för att få det att fungera, säger Carolin Bölin, Gotlands Energi till Energy Plaza.

Båda två ser stor potential i överskottsvärme, men samtidigt en rad utmaningar såsom att säkerställa kontinuitet.

– Vi har kunder som vi behöver förse med fjärrvärme. Om man nyttjar värmen från industrier, vad behöver vi då ha för back-up? Det är något vi tittar på. Alla industrier behöver ibland stoppa produktionen, exempelvis vid underhåll. Och vi kan inte ha en värmeförsörjning som är beroende av att det blåser och vindkraftverken snurrar. Så vi behöver ha något att täcka upp med, säger Carolin Bölin.

Som uppbackning tittar Gotlands Energi bland annat på att placera ut solfångare runtom på ön som kan kopplas till värmelager, till exempel genom att några av alla gamla stenbrott som finns på ön kan göras i ordning för att lagra varmt vatten.

Publicerad 11 augusti 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.