VVS | 23 jan

Golvbrunnen som minskar energianvändningen med tre fjärdedelar

Enduce har utvecklat en golvbrunn som återvinner en stor del av den energi som annars rinner ut i avloppet, i nära samarbete med etablerade aktörer inom VVS och prefab. Under året planeras serietillverkning starta.

Golvbrunnen som minskar energianvändningen med tre fjärdedelar
Om alla svenskar skulle duscha med Enduces golvbrunn i sina bostäder, så hade värmeförbrukningen reducerats med runt 5 TWh per år. Foto: Enduce

– Värdefull energi spolas i de flesta fall rakt ut i avloppet. Så kan vi inte ha det. Branschen behöver en ny standard. Om vår lösning planeras in redan i projekteringsskedet så ger det stor effekt på energikalkyler och driftbudgetar, säger Henrik Hagman, grundare med bakgrund som civilingenjör, teknisk doktor i energiteknik och teknisk specialist inom processindustrin.

Henrik Hagman och Gustav Svenson på Enduce planerar att dra igång serietillverkning av den innovativa golvbrunnen under 2023. Foto: Enduce

Tappvarmvatten står efter uppvärmning för den största delen av vår energiförbrukning. För nybyggda hus rör det sig om mellan 35 och 45 procent – och det är när vi duschar som förbrukningen är som allra störst. Att minska energiåtgången vid duschandet är därför en viktig del i omställningen mot hållbara bostäder och energisystem.

Själva principen för energiåtervinning ur duschvattnet är inte ny, men Enduce har med innovativ och patenterad teknik gjort det möjligt att använda effektiva, industriella värmeväxlare. Noggrann hänsyn har tagits till branschregler och säkerhetsaspekter under hela utvecklingsresan.

– Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll, säger Henrik Hagman.

Enduces lösning om en helt vanlig golvbrunn. Den passar i de flesta badrum, är enkel att installera och lätt att rengöra. Tekniken saknar helt rörliga delar, eldrivna komponenter, utbytesdelar och andra komplexa lösningar i värmeåtervinningssystemet, vilket gör tekniken hygienisk, användarvänlig, kostnadseffektiv och hållbar.

Utgående använt duschvatten värmer inkommande kallvatten vilket gör att endast en fjärdedel tappvarmvatten behöver tillföras till duschblandaren. Så i stället för att blanda kallt vatten med varmvatten för att få rätt temperatur, så blandas förvärmt kallvatten med en betydligt mindre del varmvatten.

– Du duschar fortfarande i helt rent vatten, som vanligt, då det enbart är energin som recirkuleras. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet. Vattenförbrukningen utgör endast en mycket liten del av resursbehovet vid duschning, säger Gustav Svenson, medgrundare och konstruktör, med bakgrund som produktutvecklare med magisterexamen inom maskinteknik.

Om alla svenskar skulle duscha med Enduces golvbrunn i sina bostäder, så hade värmeförbrukningen reducerats med runt 5 TWh per år. Som jämförelse låg värmeförbrukningen i svenska bostäder på totalt 61 TWh år 2021.

Källa: Uminova Innovation

Publicerad 23 januari 2023

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.