TEMA: Kyla | 17 maj 2023

Goda råd för hallarna

I en ny rapport visas en mängd konkreta sätt att effektivisera energi-användningen i ishallar. Det är allt från istjocklek till värmeåtervinning och temperatursänkning.

Goda råd för hallarna
Kylsystem, värme, avfuktning, ventilation och belysning – ”The Big five” – brukar svara för cirka 90 procent av en ishalls energianvändning. Foto: Jens Lasthein

Kylsystem, värme, avfuktning, ventilation och belysning – ”The Big five” – brukar svara för cirka 90 procent av en ishalls energianvändning. Svenska ishockeyförbundet har tillsammans med experter tagit fram ett antal åtgärder som kan minska den.

En genomsnittsishall i Sverige använder cirka 800 000 kWh köpt energi (el och värme) per år. Enligt rapporten går det att med relativt enkla medel att minska den mängden.

Några exempel:

 • Mät och följ upp ishallens energianvändning nedbruten på framför allt kyla, värme, avfuktning, ventilation och belysning. Utan att mäta är det svårt att identifiera brister och att följa upp vilken effekt vidtagna åtgärder har fått.
 • Kylsystemet är den enskilt största energi­användaren i en ishall och står ofta för 30–60 procent av hallens energianvändning. Genom att reglera köldbärar-, värmebärar- och kylmedelskretsarna efter behov går det att spara energi samtidigt som driften optimeras. Även kylsystemets kompressorer bör kapacitetsregleras.
 •  Ishallens kylsystem producerar mer värme än vad den använder. Värmeåtervinningssystemet, som kan kopplas in på flera olika ställen i kylsystemskretsen, kan bland annat användas för varmvatten­generering, förvärmning av avfuktare, uppvärmning av lokaler och export till närliggande byggnader.
 • Regleringen av pumpar sparar normalt minst 50 procent per komponent.
 • Anpassa temperaturen i hallen efter vad för slags aktivitet det är frågan om. Sänkning av temperaturen med 1 °C sparar cirka 5 procent elenergi på kylsystemet.
 • Ventilations- och avfuktningssystemen bör separeras från varandra.
 • Det är viktigt att luftkanalerna inte är riktade ut mot isen, speciellt om det är tempererad luft som distribueras.
 • Ventilationssystemet bör vara aktivitetsstyrt.
 • Bristande kontroll/underhåll kan leda till att avfuktaren ”övertorkar” med onödig energianvändning som följd.
 • Vid temperaturvariationer i ishallen är daggpunktsstyrning av avfuktaren att föredra. Fast RH-värde (relativ fuktighet) kan leda till ”under-” eller ”övertorkning”.
 • Kontrollera istjockleken med jämna mellanrum. Rekommendationen är 30–40 millimeter. En centimeter tjockare is kräver 1–3 procent mer energi hos kylsystemet.
 • Anpassa istemperaturen beroende på aktivitet. 1 °C kallare is ”kostar” 3–8 procent i energi. Kylsystemet blir 3–4 procent mindre effektivt och värmebelastningen på isen ökar cirka 5 procent per °C.
 • Installera led-belysning om sådan inte finns. Gör belysningen reglerbar/närvarostyrd. Anpassa den till respektive aktivitet (isvård, träning, match/tävling etc).
 • Se över klimatskalet. Inga ingångar utifrån till anläggningen ska gå direkt in i hallen – använd sluss, snurrdörrar eller plastgardiner.
 • Avsaknad av sluss för ismaskin vid in-/utfart beräknas belasta avfuktarens energianvändning med upp till 20 000 kWh under en säsong, och ett trasigt fläktspjäll, en skev dörr eller andra ”läckage” i klimatskalet upp till 25 000 kWh.

Text: Mikael Bergling

Källa: Svenska ishockeyförbundet

Publicerad 17 maj 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.