Gemensam strategi för BIM

Fem statliga byggherrar håller på att skapa en gemensam strategi för användandet av BIM. Under året tas en manual fram som ska börja användas under 2014.

Främsta anledningen till att de fem byggherrarna Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket väljer att samarbeta kring BIM(Byggnadsinformationsmodellering) är att de vill hjälpa till att driva på utvecklingen.
– Vi tror på styrkan i BIM och att det är bra att utnyttja den information som finns om fastigheter. Som stora, statliga aktörer kan vi gå före och visa hur BIM kan användas. Meningen är att resultaten ska komma hela fastighetsbranschen till godo, säger Lars Lidén, utvecklingschef hos Specialfastigheter.

Under året ska de fem byggherrarna skapa en gemensam strategi för arbetssätt och kravställande när BIM används. Därefter skrivs en manual med tydliga krav för arkitekter, konsulter och entreprenörer, som kan börja användas under 2014.

Förhoppningen är att den nya strategin ska leda till effektivare förvaltning, bättre samordning vid projekteringar och bättre resursutnyttjande.
– Till exempel kan vi få bättre kontroll på materialen i fastigheten – vad som används och var det finns. Ett material som anses bra att använda idag kan ju visa sig inte vara så bra om många år, säger Lars Lidén.
Han är också övertygad om att ett strukturerat användande av BIM leder till lägre produktionskostnader. Simuleringar av hur byggnaden fungerar kan även hjälpa till att minimera energianvändningen. Det kan bli mycket sparade pengar med tanke på att de fem byggherrarna tillsammans förvaltar cirka nio miljoner kvadratmeter i hela Sverige.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 10.

 

BIM
Publicerad 22 maj 2013

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.