Ge huset en ny förpackning

Alla installationer utanpå huset och därefter ny isolering och fasad. Den speciella renoveringsmetoden för att göra äldre hus mer energieffektiva har prövats i danska Albertslund. Danskarna blev så nöjda att de nu ska renovera 550 radhus på liknande sätt.

Ett enfamiljshus i betong i danska kommunen Albertslund, kvarteret Hyldespjældet, har varit testobjekt för den nya renoveringsmetoden som nu ger ringar på vattnet. Målet är att på ett relativt enkelt sätt kunna omvandla energislösande hus, främst byggda på 70-talet, till hus som uppfyller de kommande hårda kraven på energieffektivitet. Testprojektet har följts med stort intresse av bostadsbolaget Bo-Vest som ansvarar för det största renoveringsprojektet i Danmarks historia. Projektet som kallas ”Master plan south” innefattar renoveringen av 2 200 betonghus – både flerfamiljshus och radhus. – Det handlar om en investering på många miljarder danska kronor. Kommunen accepterar det bara om renoveringen görs på ett energieffektivt sätt. Helst ska de färdiga husen uppfylla kraven som väntas gälla från år 2015, säger Peder Vejsig Pedersen, direktör hos energikonsultbolaget Cenergia som arbetat med testhuset.

Nytt lager på taket Den nya renoveringsmetoden kan beskrivas som en sorts ”ompaketering” av huset – där nya moduler och fasadelement placeras utanpå det befintliga huset. Renoveringen av 70-talsradhuset bestod i stort sett av två delmoment. Först montering av takmodulen Solarprism, som innehåller alla nödvändiga tekniska installationer för huset. I takmodulen sitter solfångare, solceller och fönster för dagsljus och ventilation. Dessutom inryms värmepump, ackumulatortank och FTX-ventilation med värmeåtervinning i den finurliga takboxen. All vvs-kanalisation dras utanpå det befintliga husets fasad. Alltihopa täcks därefter av nya prefabricerade fasadelement med isolering, dörrar, fönster och färdig puts. Fönstren är av en ny lågenergityp med tre glas och argon mellan rutorna, vilket ger ett u-värde på 0,9 W/kvmK. – Fördelen med att lägga alla installationer utanpå det existerande huset är den stora flexibiliteten. Samtidigt fick vi en del problem med för stora tryckskillnader, vilket ledde till onödigt hög elförbrukning för fläktar med mera. I dag hade jag hellre lagt installationerna inuti huset, säger Peder Vejsig Pedersen. Flera av renoveringslösningarna från testhuset används nu i ytterligare sex försökshus i Albertslund. Om det faller väl ut kommer de valda lösningarna att användas i 550 betongradhus som ska börja renoveras vid årsskiftet.

husrenovering.jpg

Testhuset i danska Albertslund fick nya fönster och ny klimatskärm byggd utanpå det gamla huset. Ett mellarum lämnades mellan de gamla och nya ytterväggarna. I det monterades installationstekniken. Illustration: Claes-Göran Andersson efter Rubow arkitekter.

Det som hittills visat sig mest lovande är monteringen av Solarprism och isoleringen med prefabricerade fasadelement utanpå det befintliga huset. Dessa kommer därför att användas även i fortsättningen. Målet är att de nyrenoverade husen ska uppnå passivhusstandard. – Fast installationerna kommer att bli mer konservativa i de kommande husen än i försökshuset. Innovativa projekt visar ju ofta upp brister och så har det varit även här. Till exempel fick vi problem med värmepumpen som gav för lite värme. Luftvärmningen av huset, som inkluderar FTX-ventilation med värmeåtervinning, blev också avsevärt dyrare än det ursprungligen var tänkt. Detta eftersom ledningarna behövde gå ända ner i marken för att ta vara på jordvärmen som används till att förvärma inluften under kalla perioder. Att enbart värma luftburet fungerade inte heller fullt ut vid temperaturer ned mot minus 20 grader. Det blev då nödvändigt att komplettera med elradiatorer.

Trots problemen minskade ändå energianvändningen för värmning av huset från 10 000 kilowattimmar per år till nära noll. Den fjärrvärme som tidigare behövdes blev onödig. Samtidigt ökade elanvändningen med cirka 1100 kilowattimmar på grund av driften av fläktar, pumpar och värmepump. För att kompensera för detta placerades 11 kvm solceller i Solarprism-modulen. De nya hus som ska byggas kommer troligen att fortsätta använda en del fjärrvärme, eftersom det blir billigare. När fjärrvärmerören under golvet i de sex nya testhusen togs bort uppstod också problem med mögel. Det ledde till att hela grunden fick renoveras och isoleras om. Totalt kostade renoveringen av huset 1,3 miljoner danska kronor. – Resultatet visar ändå att en sådan här energirenovering i längden är mycket väl värd att göra ur en totalekonomisk synvinkel, säger Peder Vejsig Pedersen.

Av Marie Granmar, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 32-34

  • Fakta Testhuset i Albertslund Renoveringsprojektet i danska Albertslund har testat en rad nya lösningar för att på ett enkelt och snabbt sätt göra äldre hus mer energieffektiva. När allt går som det är tänkt ska renoveringen kunna genomföras på ett par veckor.

    Testhuset, ett 70-talsradhus i betong, försågs bland annat med en takenhet, kallad Solarprism, som innehåller solfångare, solceller och fönster för dagsljus och ventilation. Storleken på solfångare och solceller kan anpassas till antalet boende i hushållet och mängden varmvatten och el som behövs. Dessutom inryms värmepump, varmvattenbehållare och FTX-ventilation med värmeåtervinning i takmodulen. Ventilationssystemets kapacitet är 150 kubikmeter per timme.

    Alla installationer för luft och vatten drogs utanpå det befintliga husets fasad. Alltihopa täcktes därefter av nya prefabricerade fasadelement med isolering, dörrar och fönster. Resultatet blev ett hus med en energianvändning nära noll, vilket kommer att bli EU-kravet på nya hus år 2020. Några av installationslösningarna ska snart användas vid renoveringen av 550 radhus i Albertslund som drar igång vid årsskiftet.

Publicerad 22 augusti 2011

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.