Gavlefastigheter sparar med EPC

Den 2 mars klubbades ett energieffektiviseringsprojekt igenom i Gävle kommunfullmäktige. Projektet genomförs i samarbete med energi-tjänsteföretaget TAC Energy Solutions och medverkar till besparingar om 15 miljoner per år.   

Energieffektiviseringsprojektet är ett steg mot bättre miljöekonomi och en hållbar livsmiljö. Ett första steg togs redan våren 2008 i och med etapp ett, och med den nu beslutade etapp två innebär det investeringar på totalt ca 120 miljoner kronor och 20 procents minskning av energianvändningen. Beslutet att stödja projektet fattades av Gävle kommunfullmäktige den 2 mars.

Projektet är ett så kallat EPC-projekt, Energy Performance Contracting, en affärsmodell som innebär att en ersättning utgår från TAC om energisparmålen inte nås.

– Affärsmodellen innebär för oss på TAC att vi får tydliga incitament att driva projekten i nära samarbete med uppdragsgivaren. Det är nödvändigt eftersom inomhusmiljön är så intimt sammankopplad med den verksamhet som bedrivs i lokalerna och kunskapen hos personalen som arbetar med fastighetsdriften. Skolor ställer en typ av krav, daghem och kontor en annan, säger Matts Lager, marknads- och affärsutvecklingschef på TAC Energy Solutions.Då projektet också inkluderar organisations- och verksamhetsutveckling innebär det en genomgripande förändring av hur Gavlefastigheter arbetar. Med i verktygslådan får Gavlefastigheter tillgång till TAC:s specialistkompetens och erfarenhet av energilösningar som i sin tur skräddarsys för varje fastighet, hyresgästernas behov och personalens kompetens. Med effektivisering av både energianvändning och arbetssätt räknar projektet med besparingar på ca 15 miljoner kronor per år.- Vi ser en betydande vinstpotential inom flera områden. I takt med att vi lär oss mer om energieffektivisering tror jag dessutom att vi kan komma ännu längre, säger Cathrine Holgersson, VD på Gavlefastigheter. Lika viktigt är projektet för den omgivande miljön. En fullständig avveckling av oljeberoendet i kombination med en satsning på biobränsle, minskar utsläppen från Gavlefastigheters lokaler lika mycket som en sjuprocentig minskning av all biltrafik i Gävle kommun.

Källa: TAC

Publicerad 25 mars 2009

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.