Gavlefastigheter sparar med EPC

Den 2 mars klubbades ett energieffektiviseringsprojekt igenom i Gävle kommunfullmäktige. Projektet genomförs i samarbete med energi-tjänsteföretaget TAC Energy Solutions och medverkar till besparingar om 15 miljoner per år.   

Energieffektiviseringsprojektet är ett steg mot bättre miljöekonomi och en hållbar livsmiljö. Ett första steg togs redan våren 2008 i och med etapp ett, och med den nu beslutade etapp två innebär det investeringar på totalt ca 120 miljoner kronor och 20 procents minskning av energianvändningen. Beslutet att stödja projektet fattades av Gävle kommunfullmäktige den 2 mars.

Projektet är ett så kallat EPC-projekt, Energy Performance Contracting, en affärsmodell som innebär att en ersättning utgår från TAC om energisparmålen inte nås.

– Affärsmodellen innebär för oss på TAC att vi får tydliga incitament att driva projekten i nära samarbete med uppdragsgivaren. Det är nödvändigt eftersom inomhusmiljön är så intimt sammankopplad med den verksamhet som bedrivs i lokalerna och kunskapen hos personalen som arbetar med fastighetsdriften. Skolor ställer en typ av krav, daghem och kontor en annan, säger Matts Lager, marknads- och affärsutvecklingschef på TAC Energy Solutions.Då projektet också inkluderar organisations- och verksamhetsutveckling innebär det en genomgripande förändring av hur Gavlefastigheter arbetar. Med i verktygslådan får Gavlefastigheter tillgång till TAC:s specialistkompetens och erfarenhet av energilösningar som i sin tur skräddarsys för varje fastighet, hyresgästernas behov och personalens kompetens. Med effektivisering av både energianvändning och arbetssätt räknar projektet med besparingar på ca 15 miljoner kronor per år.- Vi ser en betydande vinstpotential inom flera områden. I takt med att vi lär oss mer om energieffektivisering tror jag dessutom att vi kan komma ännu längre, säger Cathrine Holgersson, VD på Gavlefastigheter. Lika viktigt är projektet för den omgivande miljön. En fullständig avveckling av oljeberoendet i kombination med en satsning på biobränsle, minskar utsläppen från Gavlefastigheters lokaler lika mycket som en sjuprocentig minskning av all biltrafik i Gävle kommun.

Källa: TAC

Publicerad 25 mars 2009

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.