Tema: Kyla | 3 jun 2022

Går det att minska kyleffekten?

Behovet av brukarnas acceptans för övertempera-turer är troligen högre än om temperaturen är för låg. Det konstateras i en E2B2-rapport.

Går det att minska kyleffekten?
Rådet till branschen och fastighetsägarna i rapporten ”Minskat effektbehov för kylning i byggnader”, är att det ges möjligheter att acceptera styrningar av kyleffekten så att den under kortare tider kan minskas eller helt stängas av. Foto: Istockphoto

Det finns en relativ fördel som är betydligt högre av att minska kyleffekten än att minska värmeeffekten, och samtidigt är brukarnas acceptans för övertemperaturer inomhus troligen högre än om temperaturen blir för låg.
Det konstateras i rapporten ”Minskat effektbehov för kylning i byggnader”, som tagits fram av forskarna Dennis Johansson, Victor Fransson och Björn Eldvall, samtliga vid Lunds universitet.

Projektet genomfördes 2019–21 med mätningar som utfördes i ett antal byggnader på somrarna och simuleringar som utfördes löpande under projektets senare del. Möjligheten att mäta olika delenergier i byggnader har varit begränsad men å andra sidan gavs det möjlighet att mäta i fler byggnader än planerat.

En viktig slutsats av denna studie är att kyleffekten till en byggnad kan minskas eller stängas av under förvånansvärt lång tid utan att innetemperaturen stiger mycket, konstaterar forskarna.

Dock kan den resulterande temperaturökningen variera ganska mycket beroende på förutsättningarna. Att ett system av detta slag är ganska trögt visas tydligt i mätningarna som har genomförts. I denna studie har över en miljon årsenergiberäkningar gjorts, i huvudsak med en upplösning på 36 sekunder.

Av rapporten framkommer det att tyngre stomme och tyngre material innanför skalets isolering ökar möjligheten till avstängning eller minskning av kyleffekter, såväl som värmeeffekter, men även kyl- och värmesystemets tröghet och inredningens tröghet är av vikt. Dessutom är en klart begränsande parameter den yta vid vilken värmeöverföring mellan termisk massa och rummet kan ske. Denna yta är också starkt beroende av inredning och möblering. Dessutom finns risk att stora massor täcks av inredning, vilket minskar åtkomligheten av stommen. Man bör ha spalt mellan möbler och inredning och innerväggarna.

Rådet i rapporten till branschen och fastighetsägarna är att det ges möjligheter att acceptera styrningar av kyleffekten så att den under kortare tider kan minskas eller helt stängas av. Om detta kan göras med den termiska massa som ändå finns i byggnad, installationer och inredning är det inte kopplat till nya insatser i form av material och komponenter som drabbar livscykelkostnaden eller miljöbelastningen.

Publicerad 3 juni 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.