Gammalt badhus fick ny styrteknik

På ytan är sig det mesta likt. Men kikar man in bakom kulisserna på det 40 år gamla Ramdalsbadet i Oxelösund hittar man ett helt nytt innanmäte.

– Jag fick en chans att tycka till om de funktioner jag ville att de tekniska systemen skulle ha. Och eftersom jag hade haft möjlighet att se och besöka en massa badhus innan vi byggde om, visste jag vad som behövdes för att funktion och arbetsmiljö skulle bli så bra som möjligt.

ramdalsbadet-foto-mk-2013-(3)

Nu simmar besökarna i rent vatten med minsta möjliga mängd kemikalier. Foto: Mark Kretz

Jörgen Eriksson, fastighetstekniker hos Kustbostäder i Oxelösund räknar på sina fingrar över alla de finesser som han ville få med, och som faktiskt kom med där vi nu sitter i hans lilla rum i källaren på Ramdalsbadet. Situationen han beskriver var innan ombyggnadsprojektet, som påbörjades för fem år sedan och avslutades i slutet av förra året, startade. Då fanns en möjlighet för driftteknikerna att vara delaktiga och påverka inför valet av de nya tekniska systemen. – Vi har haft möjlighet att studera olika tekniska lösningar på många ställen, både tillsammans med leverantörer och med andra tekniker som arbetar med offentliga badutrymmen. Besöken resulterade i att anläggningen i dag är delvis designad efter Jörgen Eriksson och hans driftteknikerkollegers idéer.

Central styrning Jörgen Eriksson och hans kollegers tankegångar har bland annat styrt valet av aggregat för simhallsventilationen, men också styrningen av badanläggningens vattenreningssystem, i form av det webbaserade styrsystemet Icon, utvecklat av Processing AB. Företaget stod för konstruktion, design och även montage av den nya vattenbehandlingsutrustningen på Ramdalsbadet.

Innan ombyggnaden innebar det kontinuerliga underhållet en hel del manuellt arbete i form av spolning av den sand som renar det inkommande vattnet, som faktiskt är Östersjövatten. Då fick Jörgen Eriksson stå och spola sanden manuellt, nu spolas sanden innesluten i sandfilter. Spolningen sker med jämna mellanrum, och kontrolleras av styrsystemet. – Tidigare hade vi egentligen bara kontroll på temperatur, klor och pH-värde i bassängerna. I dag kan vi både övervaka och styra ytterligare en mängd parametrar för alla de tre baden i vårt system, liksom det romerska badet.

I dag har man bland annat kontroll på den så viktiga redox-potentialen som mäter vattnets oxidationskraft. Vilket innebär hur stor effekt desinfektionsmedlet har för tillfället. Detta medför att man kan jobba med så små mängder nödvändiga kemikalier som möjligt utan att äventyra säkerheten för badgäster och personal. Man mäter i dag även vattnets grumlighet samt en mängd andra viktiga parametrar. Mätvärden hämtas in från ett flertal givare placerade i vattenreningssystemet, samlas ihop och skickas vidare till övervakningssystemet som registrerar och styr utrustningen.

Att göra medvetna val som Jörgen Eriksson gjorde i samband med upphandlingen är en långsiktig besparing för kommunen. – Nu jobbar vi i en säkrare miljö med övervakning, beprövad och energibesparande teknik som ser till att vattnet alltid håller bästa kvalitet, det är ju faktiskt våra badgäster som också ska kunna vistas säkert i anläggningen.

 

Många nya funktioner Att lära in de funktioner som nu finns är naturligtvis en utmaning. – Man måste vara här nere och knappa på de olika funktionerna för att lära sig dem. Ett exempel inträffade igår då jag var tvungen att höja larmgränsen för badvattennivån i den största bassängen, eftersom beläggningen var dubbelt så hög som bassängen egentligen är dimensionerad för.

Han konstaterar att flöde och temperatur har ökat kraftigt sedan badet invigdes i början av 1970-talet. – Temperaturen i den stora bassängen har höjts från 25 grader då badet öppnade till i dag då vi håller 29 grader C.

Däremot går det inte att ange om det är fler badande. Av statistiken framgår att år 1973 badade cirka 128 000 oxelösundare och tillresta nyköpingsbor. Sedan dess har Nyköping byggt ett nytt bad, och det har tillkommit en mängd verksamheter i Ramdalen som inte har med badet att göra, som till exempel ett gym.

 

Styrning via bus-teknologi Styrningen är baserad på bus-teknologi, enligt Henrik Janson, teknisk chef på Processing AB. – I de flesta fall används Modbus, eller M-bus, men vissa funktioner som mätning av vattenhygienvärden kräver olika typer av specialbus-teknologi. – Bus-systemet är styrt av det överordnade systemet, som ofta är från Schneider Electric eller Siemens.

I Iconsystemet har driftteknikern möjlighet att göra en driftanalys för att kunna optimera bland annat flöde för att spara energi, exempelvis när belastningen är låg. Av systemet går också att få ut energi- och vattenanvändning vilket är mycket intressant för bästa optimering och besparing. – Det finns en funktion där man kan definiera ett månadsvärde som sedan ska vara riktvärde för nästa månad. Om den sistnämnda månadens uppmätta värden skiljer sig från den föregående kan man få en indikation att något har hänt och åtgärder kan snabbt vidtas för fortsatt bästa driftekonomi, säger Henrik Janson.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan 34

 

 

  • FAKTA: Detta mäts på Ramdalsbadet Temperatur Klor, fritt och bundet Ph-värde Redoxpotential Grumlighet Flöde Energianvändning Vattennivå i utjämningstank, med mera.

 

 

Publicerad 25 april 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.