TEMA: VÄRME | 27 sep 2022

Gammal luft sänkte värmekostnaden

I Lund har det kommunala fastighetsbolaget minskat värmeanvändningen med drygt 40 procent genom att återvinna frånluften.

Gammal luft sänkte värmekostnaden
LKF:s nye energichef Henrik Adamsson och Dan Johansson, drifttekniker hos LKF. Foto: LKF

I kvarteret Lärlingen i Lund har det kommunala fastighetsbolaget LKF bytt undercentralen mot en så kallad hybridvärmelösning i form av en undercentral ihopkopplad med en värmepump som får sin värme från frånluften. Lärlingen byggdes 1946 och består av en- och tvårumslägenheter.

– Det var egentligen Kraftringen som frågades oss för några år sedan om vi kunde testa denna lösning. Vi är Kraftringens största kund. Den dåvarande tekniska chefen och jag valde ett äldre hus med frånluftsventilation och en undercent­ral som började bli till åren, säger driftingenjören Dan Johansson hos LKF.

– Det är inget konstigt att ha frånluftvärmepump och fjärrvärme ihop, men i detta fall levereras systemet i en container och byggs ihop på plats. I detta fall har man f-gasväxlaren på vvc:n vilket minskar vvc-förlusterna. Man kan lägga in paramet­rar som ska styra – kilowattpriset eller kilowattimmarna.

I samband med installationen av hybridvärmelösningen byggde man systemet för värmeåtervinning på vinden. I samband med detta mättes tryck och luftmängder innan man installerade den nya fläkten på vinden. Förutom en ny frånluftsfläkt, installerades ett nytt batteri och filter i en enhet. Till det tillkom även en brandfläkt.

 Eftersom vi aldrig hade haft anledning av mäta temperaturen i frånluften, märkte vi att den var väldigt låg på vintern och insåg att det var läckage.

Vid mätning av temperaturen upptäckte man att värmeläckagen uppstod i gamla sopnedkast som användes som förråd som låg utanpå husen.

– De var ju kalla och då var det ingen anledning att ventilera dem. Fortfarande har man visst läckage, men det är ett gammalt hus – det kan vara sprickor i gamla kanaler.

Enligt Dan Johansson nåddes bra COP (3,9 med topp på 4,6) i värmepumpen med hjälp av det nya systemet med värmeåtervinning.

– Det är ett konventionellt vätskebatteri, där vi dragit köldbärarledningen på fasaden ned till källaren där undercentralen står.

Den nya lösningen har minskat värmeanvändningen i fastigheten med drygt 42 procent, utan några övriga åtgärder på huset.

– Normalkorrigerat har vi minskat värmeanvändningen till 140 från 250 kilowattimmar.

Enligt Dan Johansson visade beräkningarna att den nya investeringen hade en avbetalningstid på elva år, men när man ändå skulle byta undercentral och ny frånluftsfläkt kom man ned till åtta år.

– Det var gammal utrustning som gick på övertid, konstaterar han.

– Vi är inte beroende av värmepumpen, om elpriserna går upp, eftersom vi också kan köra fjärrvärme. Det är intressant även ur aspekter som effektreglering och lastbalansering och kan hjälpas åt lite grann, beroende på vad som belastar systemet. I detta system kan vi styra via energipriserna.

Lärlingen var det första huset i Lund med hybridvärmelösning. Foto: LKF

– Under sommaren har jag satt ett högt elpris i styren för att värmepumpen stängs av. Man kan även stänga med kalenderfunktion och anledningen är att fjärrvärmekostnaden är låg men också att värmeleverantören har lågt uttag på sommaren samt att vi då förlänger livslängden på värmepumpen.

Enligt Dan Johansson finns planer på att installera ytterligare en hybridvärmepump i Lund.

– När vi ska byta en undercentral tittar vi på om huset kan användas för detta. Förutsättningarna är att det finns frånluft och att taken passar för att få dit återvinningsutrustningen.

Enligt Dan Johansson har man ganska stora områden med teknik som kan användas för framtida bruk av frånluftsvärmepump. Ett exempel är kvarteret Drotten. Där finns ett system i två hus där man hade värmepumpar som levererade värme till hus. När det var dags för en ny fjärrvärmecentral förra året satte man in nya fläktar, filterlådor och batterier i fläktrummen på taket och ledde värmen till undercentralen.

 Vitsen är att vi kan producera varmvatten med hetgasvärmeväxlare.

En vidareutveckling av systemet är att värmen från fjärrvärmen används först för vvc-systemet och sedan för värmesystemet, vilket sänker returtemperaturen.

I Brunnshög, som ligger granne med forskningsanläggningarna ESS och Max IV, har LKF ett hus, Xplorion, där man testar lågtemperatursystem. Den värme som anläggningarna levererar ligger kring 40 grader.

Eftersom Xplorion byggdes före lågtemperatursystemet, simulerar man att huset förses med lågtemperatur genom att tilloppstemperaturen sänks i en värmeväxlare till 40 grader varpå vattnet sedan värms upp till 60 grader i en värmepump, allt för att testa att man kan använda lågtemperaturvärme i nya bostadshus.

– Skillnaden är att vi har hetvatten och kallvatten året runt till lägenheterna, jämfört med att ha vvc. Detta är ett experiment.

Från undercentralen går tre rör upp till respektive lägenhet.

– Skillnaden är att här går inte fem rör upp, utan bara tre. Vi kör 60 grader året runt. Det som är bra är att vi slipper vvc, bara vi har tillräckligt varmt vatten fram till varje lägenhet.

Fakta

LKF

  • Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) äger och förvaltar drygt 10 200 hyreslägenheter i Lund med omnejd och drygt 20 000 lundabor har sina hem i bolagets fastigheter.
Publicerad 27 september 2022

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.