INSTALLATIONSSAMARBETE | 3 feb 2021

Fyra Instalcobolag i samarbete vid nybyggnation av äldreboende

Fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt NCC och Micasa vid nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Rinkeby i Stockholm.

Uppdraget gäller projektering och installation av VS (VVS-Kraft), ventilation (OTK), automation (Automationsbolaget) och kyla (Timab) och ska utföras i samverkansentreprenad.

På uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd byggs nu det nya vård- och omsorgsboendet Rinkeby allé. Boendet ska innehålla 90 lägenheter för modern äldrevård utan korridorer och mörka vistelseytor med lättåtkomna och inbjudande gemensamma ytor. Trygghet, trivsel och hållbarhet är de centrala ledorden i bygget.

– Projektet genomförs i så kallad partnering, där alla vi inblandade parter tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens en riktkostnad för uppdraget, säger Tomas Danielsson, vd på OTK.

OTK har projekterat ventilationssystemet och har nu fått fortsatt förtroende i produktionsfasen. VVS-Krafts uppdrag är projektering och installation av samtliga rörsystem för värme, vatten, avlopp, komfortkyla, kökskyla och en energicentral som ska hantera energi från tio energibrunnar för bergvärme.

– I ett sådant här projekt sitter vi alla projektörer och installatörer på samma sida av bordet som byggaren, kunden och slutkunden, allt för projektets bästa. På så sätt har alla projektets totala genomförande i fokus och vi arbetar tillsammans. Då vi har varit med från början har vi kunnat föreslå hållbart och energieffektiva system för kunden, säger Ola Klockarås, vd på VVS-Kraft.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. Projektering är utförd under 2020 och produktion planeras för 2021 och 2022.

 

 

Källa: Instalco

Publicerad 3 februari 2021

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.