Fullt ös mot ny F-gasförordning

I november förväntas EU presentera ett reviderat förslag till F-gasförordning. Ett nytt kvotsystem för köldmedier är en av de heta frågor som diskuteras.

Ett kvotsystem som reglerar den totala mängden köldmedium som säljs är en av de nyheter som just nu diskuteras i EU:s olika instanser. Under november visar det sig om det finns med i EU-kommissionens nya reviderade förslag till F-gasförordning för fluorerade växthusgaser.

Frågan om kvotsystem är komplicerad, eftersom kvoteringen kommer att kräva en helt ny organisation och informationshantering.
– Hur ska det fungera och vem ska sköta det? Inget av detta är klart, så det kan bli problematiskt, säger Bo Westman, certifieringsingenjör hos Incert.

En annan förändring som kan bli påtaglig för tillverkare och användare av kylsystem, luftkonditionering och värmepumpar är det nya sättet att reglera mängden köldmedium. Från att tidigare ha satt gränser i antal kilogram blir det i stället gränsvärden angivna i koldioxidekvivalenter. Andra nyheter i det kommande förslaget kan bli certifiering av alternativa köldmedier, köldmedieskatt, producentansvar och regler för utsläpp även från mobila kylaggregat. På sikt ska med stor sannolikhet alla anläggningar med global uppvärmningspotential, GWP, över 2 500 fasas ut.
– Det vi absolut tycker även ska omfattas av reglerna är mobil luftkonditionering och transportkyla, så att hela EU får samma krav som vi redan har i Sverige, säger Bo Westman.

Som Energi & Miljö har skrivit tidigare (nr 2/2013) upplevs tidsplanen för utfasningen av HFC-köldmedier som tuff. Senaste förändringen av reglerna började gälla i juli 2011, och om det nya förslaget som EU-parlamentet ska rösta om 13 januari går igenom kan den nya förordningen börja gälla redan 20 dagar senare.

Marie Granmar, Energi & Miljö 10/2013 sidan 12

 

Publicerad 28 oktober 2013

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.