Framtidens hus är mer uppkopplade

Johannes Persson, KTH, har i sin doktorsavhandling undersökt hur lågenergihus, främst småhus, kan vidareutvecklas och bli fler.

Du har bland annat studerat hur fasändrande material, som salt, kan användas för lagring av kyla. Vad är din intressantaste slutsats?

– Att det behövs så lite kyleffekt för att få ner innetemperaturen till en bra nivå. Då har jag dock inte räknat med några kringsystem för att föra ut kylan i huset. Sedan är det allra bästa ändå att förebygga övertemperaturer, exempelvis genom solavskärmning i kombination med ventilation och/eller vädring, så att man inte behöver åtgärda i efterhand.

Varför används inte metoden att ta tillvara kyla från värmepumpen mer?

– Troligtvis för att inte alla lågenergihus har problem med övertemperaturer.

Neurala nätverk, en sorts dataalgoritmer, kan användas till att förutsäga värmebehovet i en byggnad. Varför är det viktigt?

– I lågenergihus får människors beteende – hur de använder apparater med mera – större betydelse för energianvändningen. Lärande styrsystem kan hålla koll på husets termodynamik och utifrån det kontrollera värmetillförseln. Mätare känner exempelvis av hur huset svarar mot uteklimatet, så att systemet kan förutspå innetemperaturen.

Går sådana system att köpa i dag, eller är de fortfarande på forskningsstadiet?

– Det är under framväxt, och om man verkligen vill ha det så finns det. Det här är framtiden. Hus kommer att bli mycket mer uppkopplade, med möjlighet till ökad kontroll över energianvändningen, så att man vet var eventuella åtgärder ska sättas in.

Du har också gjort en intervjustudie med byggföretag om hinder och möjligheter för lågenergihus i Sverige. Vad visar den?

– Att det här verkligen är något som många vill prata om, och är engagerade i. Många tror också att marknaden för lågenergihus kommer att utökas, men kanske inte tillräckligt snabbt. Resan från att vilja börja bygga lågenergihus till att faktiskt göra det kan också bli lång och tuff. Så om man ska klara EU:s krav för näranollenergihus år 2021 måste man börja i god tid. Det räcker inte att bara lägga till lite isolering.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2014 sidan 12

 

Fakta

  • Doktorsarbetet vid KTH:s institution för kemiteknik, avdelningen energiprocesser, analyserar lågenergihus med tyngdpunkt på teknisk prestanda för inomhusklimat och spridning av husen på bostadsmarknaden
  • Arbetet har ett mångvetenskapligt angreppssätt, vilket innebär att metoder från både natur- och samhällsvetenskap används vid litteraturstudier, intervjuer och simuleringar.

Brett angreppssätt

Publicerad 26 maj 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.