FASTIGHETSAUTOMATION | 18 apr 2016

Framtidens bästa system

Enkelhet och användbarhet ledde till tävlingsvinst när Belok efterlyste framtidens styr- och övervakningssystem. 

För att öka öppenheten och användbarheten, som i sin tur ska öka möjligheterna till energibesparingar, arrangerade Belok, Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, en tekniktävling kallad Framtidens styr- och övervakningssystem.

Martin Persson, Bengt Dahlgren i Göteborg, var projektledare för tekniktävlingen och förklarar varför man genomförde tävlingen.

– Vi ville att leverantörerna skulle utveckla mer användarvänliga DDC:er (DUC, PLC) i för fastigheterna. I dag är ju de flesta DDC:er försedda med ett webb-gränssnitt. Det ger möjligheter till ett användarvänligt gränssnitt. Kommunikationsmöjligheterna har också ökat, säger han.

I kravspecifikationen ingick krav på användargränssnittet, avvikelsehantering, energiredovisning och att systemet skulle kunna använda databaser och trendloggar på lokal nivå. Andra krav som tillkommit är att styr- och övervakningssystemen ska kunna utnyttja andra kringliggande system.

– Nytt krav är till exempel att användarna ska kunna göra anteckningar och läsa funktionstexter direkt i DDC.

Till skillnad från en tidigare tävling om framtidens styr- och övervakningssystem – som genomfördes för cirka tio år sedan – fanns det denna gång färre skallkrav men däremot fler redovisningskrav. Deltagande företag fick också visa upp sina system för juryn för bedömning.

All data skulle kunna skickas med hjälp av en speciell identifikationskod, Belok ID, som gör att meddelandet får ett standardiserat utseende.

– Ofta är det så att värden lagras i en typ av databas, som redovisar sina data på ett specifikt sätt, medan en annan databas kan se helt annorlunda ut. Om vi kan få till en gemensam identitet blir datan mer tillgänglig för beställaren och tredje part, säger Martin Persson.

I en första urvalsprocess skulle deltagarna skriftligen redovisa sina lösningar enligt en på förhand framtagen mall. Efter denna process kvalificerade sig fem leverantörer. Dessa tävlade i sin tur om hur väl systemlösningen för en processenhet (DUC/PLC/DDC) uppfyllde Beloks reviderade kravspecifikation. I denna del fick deltagarna bland annat redovisa sina lösningar för tävlingsledningen ”live”.

Juryn utsåg till slut Scada Group till vinnare. Deras kommunikationsmöjligheter, både på fält- och på överordnad nivå, ansåg juryn vara närmast obegränsade. Systemlösningen bedömdes som mycket användarvänlig med ett modernt visuellt gränssnitt, enligt juryn. Detta genom att presentera en lösning med WebPort, utvecklad av Moldeo AB, installerad i en PLC från Beckhoff.

Juryn bestod av Peter Karlsson, Akademiska Hus, Ingemar Lundgren, Västfastigheter, Kent Svanholm, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Samuel Reinwalds, Bengt Dahlgren samt Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management.

Det vinnande bidraget kommer att installeras i hus tillhörigt medlemmar i Belok under våren, för att testas i verkligheten.

Hedersomnämnande gick till Kabona och Abelko som enligt juryn visade på flera innovativa lösningar.

Mark Kretz, ur Energi & Miljö nr 1-2/2016 sid 6-7.

Fakta

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning på kommersiella lokaler. Belok initierades 2001 av Energimyndigheten och gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning på energieffektivitet och miljöfrågor.

Tävlingen för tio år sedan syftade till att få in tävlingsförslag bland annat avseende användarbarhetskrav, datagränssnitt och användargränssnitt.

Publicerad 18 april 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.