Klimatsmart | 6 mar

Framgångsrikt bostadsbygge med halverad klimatpåverkan

När NCC och Helsingborgshem byggt 73 hyresrätter och ett underjordiskt garage har man genom innovativt och strukturerat arbetssätt kunde det totala klimatavtrycket reduceras med mer än en tredjedel gentemot ett ”normalprojekt”. För endast bostäderna är klimatpåverkan nästintill halverad.

Framgångsrikt bostadsbygge med halverad klimatpåverkan
Pålsjö Äng i Helsingborg. Husen är byggda av NCC på uppdrag av Helsingborgshem. Foto: NCC/Studio-e

– Vi lär oss ständigt att bygga på sätt som påverkar klimatet mindre, och nu har vi ännu ett lyckat bygge där vi minimerar klimatpåverkan. Tillsammans med NCC fortsätter vi att driva den hållbara utvecklingen av högkvalitativa bostäder som byggs på ett sätt som är både kostnadseffektivt och bra för miljön, säger Martin Johansson, projektchef Helsingborgshem.

Helsingborgshem gav redan från start utrymme för ett innovativt arbete och en mer flexibel tidplan. I bygget användes klimatförbättrad betong, med i snitt cirka 40 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong, i nästan alla konstruktioner.

Vi ser tydligt hur utformningen av ett projekt påverkar klimatavtrycket

Under bygget av Pålsjö Äng genomfördes en rekordgjutning där NCC för första gången i Sverige utförde en bjälklagsgjutning med betong med mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter, en tredjedel mot Svensk Betongs referensvärde.

För att värma husen under byggnationen användes pelletsverk. Byggbodar och eldrivna maskiner kunde drivas av el från solceller som satt på byggbodarna under byggtiden.

För Pålsjö Äng som helhet var klimatpåverkan 187 kgCO2e/BTA*. Exkluderas garaget i klimatberäkningen blir Pålsjö Ängs klimatpåverkan 164 kgCO2e/BTA, att jämföra med Kungsörnens 157 kgCO2e/BTA. Vid en jämförelse med Boverkets referensvärde på 307 kgCO2e/BTA är det nästan en halvering gentemot ett ”normalprojekt”.

– Vi ser tydligt hur utformningen av ett projekt påverkar klimatavtrycket och hur viktigt det är med nära samverkan mellan byggherre och entreprenör redan i tidigt skede. Även hur kommunen utformar detaljplaner, till exempel avseende hustyper och parkeringsytor är avgörande, säger Ludvig Dahlqvist, hållbarhetsspecialist på NCC.

Källa: NCC

Publicerad 6 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.