FRÅGA BYGGTJÄNST | 3 maj 2023

FRÅGA BYGGTJÄNST: Vad gäller för luftflöden i mindre lägenheter?

FRÅGA: Vad gäller för ventilation i små lägenheter?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Vad gäller för luftflöden  i mindre lägenheter?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Om det finns ett separat kök i den mindre lägenheten anger BBR 6:2524 krav på frånluft i kök och badrum. När det gäller kök säger det allmänna rådet, om olägenheter till viss del förs bort på annat sätt än genom ventilation är föreskriftens krav på god uppfångningsförmåga hos ventilationen uppfyllt om den har god förmåga att fånga upp de olägenheter som inte förs bort på annat sätt. Här är en kolfilterfläkt ofta det ”andra sättet”. Ett frånluftsdon med tillräcklig kapacitet bör i så fall vara placerat ovanför matlagningsplatsen.

Skulle det vara så att ”köket” är en matlagningsplats integrerad med rummet för sömn och vila och daglig samvaro, ett och samma rum, har Boverket tidigare haft en vägledningstext som uttolkat sagt att bortföring av föroreningar och fukt kan ske med hjälp av frånluft från hygienrummet i den lilla lägenheten.

Vi har tillställt Boverket frågan om hur den nya vägledningen ska tolkas – dock utan att ha fått svar till dags dato.

Jag vill uppmärksamma alla på att den vägledningstexten nu är borttagen och ersatt med en annan, där tolkningen inte riktigt kan göras som jag anger ovan. Vi har tillställt Boverket frågan om varför den tidigare vägledningen är borttagen och hur den nya vägledningen ska tolkas – dock utan att ha fått svar till dags dato.

Fakta

Mats Östlund

  • konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning.
  • expert inom energi och vvs.
  • Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35.

Jag anger den tidigare och den nya vägledningen:

Luftflöden och luftkvalitet i små bostäder (tidigare text)

För att säkerställa god luftkvalitet i små bostäder bör man särskilt beakta behovet av uteluftsflöde och tilluftsflöde. För att undvika risk för drag i små bostäder bör dimensioneringen av frånluftsflöden anpassas till bostadens planlösning och utformning.

Typlösningar för frånluften för ventilationens grundflöde i sådana bostäder kan skilja sig åt beroende på om matlagningsplatsen finns i ett separat kök, om matlagningsplatsen är integrerad med rummet för sömn och vila och daglig samvaro eller om matlagningsplats helt saknas i den enskilda bostaden.

I de två sistnämnda fallen kan bortföring av föroreningar och fukt ske med hjälp av frånluft från hygienrummet.

Det behövs således inte något grundflöde för frånluft från rummet för sömn och vila och daglig samvaro, även om där finns en matlagningsplats.

Fakta

Kom ihåg

  • BBR 6:2524 anger krav på frånluft i kök och badrum
  • Krav på god uppfångningsförmåga är uppfyllt om ventilationen fångar upp de olägenheter som inte förs bort på annat sätt
  • Kolfilterfläkt är ofta det ”andra sättet”

Liksom för större bostäder gäller att föroreningar i hygienrummet kan tas om hand antingen genom vädring eller genom forcerad ventilation.

Luftflöden och luftkvalitet i små bostäder (nuvarande)

För att säkerställa god luftkvalitet i små bostäder bör man särskilt beakta behovet av uteluftsflöde och tilluftsflöde.

För att undvika risk för drag i små bostäder bör dimensioneringen av frånluftsflöden anpassas till bostadens planlösning och utformning.

Tillfälliga föroreningar från matlagningen, såsom matos och fukt, ska tas om hand så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen.

Detta kan ske med till exempel ventilation med forceringsmöjlighet.

Liksom för större bostäder gäller att föroreningar i hygienrummet kan tas om hand antingen genom vädring eller genom forcerad ventilation.

Text: Mats Östlund

Publicerad 3 maj 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.