Fråga Byggtjänst | 27 jun

FRÅGA BYGGTJÄNST: Vad gäller för höga temperaturer i rör?

FRÅGA: Vad gäller för rörprojektering av system med höga mediatemperaturer – vilka lagar och regler måste man förhålla sig till?

FRÅGA BYGGTJÄNST: Vad gäller för höga temperaturer i rör?
Mats Östlund är konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning. Han är expert inom energi och vvs.

SVAR: Svaret finns främst att hitta i föreskrifter i Boverkets byggregler, AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning och AFS 1999:3 Bygg-och anläggningsarbete samt Energiföretagens tekniska bestämmelser. Standarder finns också och några återges nedan.

Boverkets byggregler anger krav på skydd mot brännskador i byggnader och deras installationer och att de ska utformas så att risken för brännskador begränsas. Lätt åtkomliga delar av värmeinstallationer ska förses med skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan orsaka brännskador.

Fakta

Kom ihåg

  • Installationer ska utformas så att risken för brännskador begränsas
  • Skydd mot ofrivillig beröring bör finnas om yttemperaturen överstiger 90 °C
  • Tryckbärande anordningar ska förses med säkerhets­anordningar

Till dessa krav anger BBR som allmänt råd att skydd mot ofrivillig beröring bör finnas om yttemperaturen överstiger 90 °C. Vidare anges här att i hygienrum samt i förskolor och fritidshem bör lätt åtkomliga delar förses med skydd mot ofrivillig beröring om yttemperaturen överstiger 60 °C.

I Boverkets byggregler anges också krav på skydd mot explosioner på grund av för högt tryck. För pannanläggningar och andra installationer för värmning av vatten samt övriga tryckbärande anordningar ska de förses med säkerhetsanordningar som begränsar risken för personskador vid för högt tryck eller för hög temperatur i anläggningen. I dag hänvisar BBR som allmänt råd att beakta de regler som Arbetsmiljöverket ger ut om tryckbärande anordningar samt om besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Installationer eller ledningar ska identifieras, kontrolle-
ras och tydligt utmärkas så att riskerna nedbringas till ett minimum.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning anger skydd mot brännskador. Här ska heta ytor och installationer vara placerade och utformade så att brännskador undviks. De ska vara isolerade eller ha skydd mot oavsiktlig beröring, om det behövs för att förhindra skada. Som allmänt råd anges exempel på hur risken för brännskador kan bedömas i standarden SS-EN ISO 13732-1:2008.

Samma myndighet anger i AFS 1999:3 Bygg-och anläggningsarbete att för installationer och innan byggnads- eller anläggningsarbete på-
börjas ska det undersökas om det finns installationer eller ledningar i marken eller i befintliga delar av en byggnad eller en anläggning som kan beröras av arbetena. Här ska sådana installationer eller ledningar identifieras, kontrolleras och tydligt utmärkas så att de risker som är förbundna med dem nedbringas till ett minimum.

Energiföretagens tekniska bestämmelser Fjärrvärmecentralen – utförande och installation F:101 ställer krav på rörledningar och armatur. Här anges att för armatur, ventiler, rör, rördetaljer och tryckkärl i fjärrvärmecentralens primärkrets efter fjärrvärmenätets servisventiler ska Tryckkärlsdirektivets krav på tryckbärande anordningar gälla, se AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar. Här finns också en harmoniserad standard SS-EN 13480.

Text: Mats Östlund

Fakta

Mats Östlund

  • konsult på Svensk byggtjänst, Omvärldsbevakning.
  • expert inom energi och vvs.
  • Mejla till mats.ostlund@byggtjanst.se eller ring 070-661 48 35.
Publicerad 27 juni 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.